Zahvalnost Kancelariji OEBS za demokratske institucije i ljudska prava

0

S A O P Š T E Nj E predsednika Republičke izborne komisije Vladimira Dimitrijevića

Želimo da izrazimo Zahvalnost Kancelariji OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (OEBS/ODIHR) što se odazvala našem pozivu i uključila u praćenje i aktuelnih izbora za predsednika Republike.

U zvaničnim kontaktima prepoznat je obostrani interes za nastavak saradnje u cilju unapređenja izbornog procesa.

Na dosadašnjim sastancima je izvršena analiza potreba za praćenje izbora od strane ODIHR, u skladu s kojom je u Srbiju upućena Misija ODIHR za procenu izbora, koja će biti usmerena na praćenje više različitih aspekata izbornog procesa (izborna administracija, izborne kampanje i njihovo finansiranje, kao i praćenje medija).

Na sastanku sa Misijom koja će pratiti izbore za predsednika Republike, sa zadovoljstvom je konstatovano da je Republička izborna komisija u tekućem izbornom procesu uvela niz novina čime je implementirala veliki broj preporuka ODIHR sa ranijih izbora.

OEBS/ODIHR predstavlja svakako jednog od najaktivnijih i najrenomiranijih međunarodnih aktera na planu praćenja izbornih postupaka i njihov doprinos unapređenju aktuelnog izbornog procesa je prepoznat i izvan okvira Republičke izborne komisije.

Facebook komentari

Leave A Reply