Hanibal Kovač

Hanibal Kovač View all

Hanibal Kovač 0

LIČNI STAV: Hanibal Kovač U „Jevremovoj“ školi, nekada “ Selovoj“, ovi iz SNS- a, na…More

Hanibal Kovač 0

LIČNI STAV: Hanibal Kovač Svi moji kečevi, ukori razrednog starešine i nastavničkog veća, svi šamari…More

Hanibal Kovač 1

LIČNI STAV: Hanibal Kovač Sitne čestice muzike i tonovi razbijeni na atome, inspirativno deluju na…More