Vazduh u gradu zagađen

0

Grad će preduzeti mere za rešenje problema iako to nije u njegovoj nadležnosti

Rezultati analize kvaliteta vazduha u gradu u oktobru pokazali su da u Šapcu postoji zagađenje vazduha. Analize je po nalogu gradskog rukovodstva uradila ovlašćena ustanova Institut zaštite na radu Novi Sad tokom osam dana, počevši od 14. oktobra. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović najavio  je na konferenciji za novinare u ponedeljak u Gradskoj kući da će u narednom periodu, iako to nije u nadležnosti Grada, kroz niz konkretnih mera delovati u cilju sprečavanja još nepovoljnije situacije. Obavešteni su svi republički organi i zajedno sa njima će biti napravljen mali akcioni plan kako da se to razreši.

Potrebno je merenje minimum 51 dan

-Utvrdili smo zagađenje i kvalitet vazduha nije na nivou na kom bi trebalo da bude. Imamo plan kako to da se razreši. Nalazimo se u vrlo delikatnoj situaciji, jer zvanični podaci poslednjih merenja republičkih organa kažu da nema zagađenja, a naši podaci kažu da ima. Iako to nije u našoj nadležnosti, mi smo dužni da postupimo, jer je u pitanju javni interes, zdravlje svih naših sugrađana- istakao je Zelenović i dodao da zagađenje potiče od Istočne industrijske zone, gde postrojenja imaju potrebna dokumenta o poštovanju propisa, ali i da je potrebno da se merenje vrši minimum 51 dan da bi podaci bili relevantni za ocenu kvaliteta ambijentalnog vazduha.

Javni prevoz doprineće poboljšanju kvaliteta vazduha u gradu

Načelnik Gradske uprave Milan Vasić istakao je da Grad Šabac ima ideju da definiše javni prevoz u gradu kao najbolji prevoz u Srbiji, a sve u skladu sa politikom da pruži najbolju uslugu po najnižoj ceni. To bi dovelo do smanjenja emisije štetnih gasova i boljeg kvaliteta životne sredine.

-Tako smo i postavili naš koncesioni akt koji je prošao komisiju Ministarstva finansija u aprilu i pohvaljen je kao primer dobre prakse, gde smo definisali sa aspekta ekologije kakvi autobusi treba da budu i kakve ekološke norme treba da zadovoljavaju i kakvi to izduvni gasovi treba da budu, kako bismo smanjli tu emisiju. Čekamo već više od dva meseca na odgovor komisije za zaštitu prava ponuđača po žalbi određenog privrednog subjekta iz Obrenovca koji se ne rešava i čini mi se, doprinosi zagađenju i uskraćuje naše sugrađane za kvalitetniji prevoz sa većim brojem linija, gde ne sme da bude čekanja duže od 20 minuta na svakoj stanici. Novi koncept gradskog saobraćaja doprineo bi poboljšanju kvaliteta vazduha u gradu- smatra je Vasić.

Inspektorka za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Šapca Olivera Kikanović navela je da su mereni specifični parametri u vazduhu, na lokaciji Donjošorskog groblja.

-Amonijak je prelazio dozvoljene granične vrednosti 15. i 16. oktobra, praškaste materije, koje mogu da potiču od industrijskih objekata i saobraćaja- šest od osam dana, arsen pet od osam dana, a benzopiren, koji se iskuljčivo dovodi u vezu sa saobraćajem, osam od osam dana. Granične vrednosti prešao je i fluorovodonik na Vatrogasnom domu, što je nalaz Zavoda za javno zdravlje 18. 20. i 21. novembra. Grad će preduzeti sve mere i pratiće se vrednosti fluorovodonika na dve lokacije u gradu: Autobuskoj stanici i Benskoj Bari u trajanju od 30 dana- objasnila je Kikanović.

Javnost će o svemu biti obaveštena

Kako je rekao Zelenović, Ministarstvo zaštite životne sredine svrstalo je Šabac u zelene gradove, a podaci pokazuju da je zagađenje evidentno.

-Obavićemo razgovore sa svakom od kompanija, koje smatram socijalno odgovornim. Perspektive biznisa nema ako građani koji žive u toj sredini nisu zadovoljni i zato moraju biti ispunjeni svi parametri zaštite životne sredine. O svemu ćemo odmah obavestiti javnost, jer vodimo računa o tome da grad ima stabilan razvoj u kom će zaštita životne sredine biti jedan od glavnih temelja. Očekujem da se u vrlo kratkom roku svaki izvor zagađenja sanira i da svaka kompanija preduzme neophodne mere da bismo kvalitet vazduha doveli na nivo iz prethodnih godina- poručio je gradonačelnik.

On je najavio da Grad iz budžeta izdvojiti duplo više novca nego do sada za svakodnevno merenje. Kikanović je rekla da Agencija za zaštitu životne sredine poseduje automatsku mernu stanicu koja ne meri PM- 10 čestice bitne za individualna ložišta, već to čini Zavod za javno zdravlje. Broj dana sa prekoračenjem PM- 10 čestica je ispod 35 godišnje na teritoriji grada, što je zadovoljavajuće. Istakla je da automatske merne stanice na nivou cele Srbije nisu akreditovane i njihovi podaci se ne mogu koristiti u dokaznim postupcima.

Dragana Dimitrijević

 

 

Facebook komentari

Leave A Reply