Stručno predavanje i nagrade za najbolje pedijatre u Domu zdravlja „Dr Draga Ljočić“

0

U klubu Opšte bolnice Šabac Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac organizovao je danas predavanje „Rani razvoj deteta“ koje su održali prof. dr Radovan Bogdanović i prim. dr Dragana Lozanović sa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“. Pre predavanja, u upravi Doma zdravlja, prof. dr Bogdanović svečano je uručio primerke svoje knjige „Pedijatrija“ , a direktor Doma zdravlja dr Branko Vujković zahvalnice najboljim pedijatrima te ustanove.

Za profesionalnost u radu, posvećenost i predanost poslu, nagrađene su dr Zlata Makević i dr Gordana Maričić.

-Srdačno se zahvaljujem direktoru i menadžmentu u ime službe i svoje lično ime na ukazanom poverenju i lepom gestu. Posebnu zahvalnost dugujemo našim profesorima sa Instituta za majku i dete na udžbeniku, koji će nam biti od velike pomoći u radu i daljem napredovanju- rekla je dr Makević.

Maričićeva je naglasila da priznanje podjednako zaslužuju sve kolege iz službe.

-Ovaj vredan i koristan poklon koji smo danas koleginica i ja dobile podjednako pripada svim lekarima naše pedijatrijske službe i za mene danas predstavlja, manje simbol materijalne vrednosti, a više rada i odricanja u našem teškom, ali humanom radu- navela je dr Maričić.

U Srbiji se tek pre nekoliko godina počela posvećivati pažnja ranom razvoju u detinjstvu, iako razvojna pedijatrija postoji oko tri decenije. Uz podršku Ministarstva zdravlja i UNICEF-a, Udruženje pedijatara Srbije sprovelo je dvoipogodišnji projekat koji je obuhvatio deset domova zdravlja u Srbiji, pedijatre iz predškolskih dispanzera i komplementarni projekat sa patronažnim sestrama, koji se odnosio na razvoj u ranom detinjstvu, a obuhvatio je niz kurseva, seminara i praktičnog rada lekara u svojim domovima zdravlja, s posebnim akcentom na podršku sredine.

-Na prvom mestu je osposobljavanje roditelja da prepoznaju potrebe svog deteta u razvoju i da stimulišu razvoj kroz određene aktivnosti. Šire okruženje, lokalna zajednica sa sektorima socijalne zaštite, predškolske ustanove i nevladine organizacije takođe su učestvovali u ovom projektu kroz potpisane protokole o saradnji sa domovima zdravlja. Na nacionalnom nivou, cilj ovog projekta je bio da se stvori jedan održivi osnov za edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika za tematiku u ovoj oblasti, njeno uvođenje u prediplomsku edukaciju lekara i lekara na specijalizaciji pedijatrije. Udruženje pedijatara uputilo je inicijativu za uvođenje subspecijalizacija, što je krajnji cilj- objasnio je prof. dr Bogdanović.

Direktor Doma zdravlja dr Branko Vujković rekao je da nagrade koje su dobili lekari i pedijatri ističu osnovne postulate na kojima je zasnovan rad te ustanove, a to su kvalitet i vrednost.

-Prepoznavanje pravih vrednosti je duhovna vetikala znanja, koju definitvino predstavljaju naši eminentni stručnjaci kao što je profesor dr Bogdanovnić, koji gostuju svakog meseca u našoj ustanovi, a ponosan sam i  na naše leureate, dva sjajna pedijatra, koji su dobili nagrade, najnovije izdanje knjige „Pedijatrija“ za usavršavanje stručnjaka, inače prvo izdanje za postidplomsko usavršavanje pedijatara u Srbiji nakon ’86 godine- rekao je dr Vujković.

Direktor Doma zdravlja istakao je da će u narednom periodu ta ustanova nastaviti da ističe prave vrednosti i nagrađuje pravi kvalitet u radu, kako bi unapredili zdravstvenu usluge u interesu korisnika.

D.Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply