Stanje ljudskih prava u Srbiji iz godine u godinu sve gore

0

SAOPŠTENjE ZA MEDIJE – Gradskiodbor Demokratske stranke Šabac, povodom Međunarodnog danaljudskih prava, dostavlja

U vreme kada obeležavamo 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima možemo konstatovati da je nivo poštovanja ljudskih prava u Srbiji u stalnom opadanju.

Danas kada se novcem građana kupuju preostali mediji, ubijaju i prebijaju politički suparnici, urušava izborni proces, povećava institucionalno nasilje prema svima koji drugačije misle, smanjuju ženska prava, uništava privatna imovina, ugrožava životna sredina i pravo na život… možemo samo konstatovati da je Srbija daleko od željenog nivoa poštovanja ljudskih prava i poželjnog mesta za život.

Loše stanje po pitanju ljudskih prava u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite rezultat je neracionalnih mera štednje koje pogađaju najugroženije kategorije stanovništva.

Demokratska stranka posebno ukazuje na odgovornost političara na vlasti i medija pod njihovom kontrolom za stanje sa kojim smo suočeni. U ime prava svakog građanina, zahtevamo da se odreknu jezika mržnje, šovinističke retorike i netolerancije i da stvore atmosferu međusobnog uvažavanja, poštovanja razlika što će nesumnjivo ići u korist budućnosti.

Demokratska stranka je uvek bila i biće garant poštovanja ljudskih prava i razvoja demokratije u Srbiji. Odlučni smo u nameri da zajedno sa građankama i građanima Srbije zaustavimo urušavanje ljudskih prava i učinimo Srbiju humanijim i boljim mestom za život. Želimo Srbiju u kojoj će se, kao što kaže prvi član deklaracije, sva ljudska bića rađati slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.

Facebook komentari

Leave A Reply