Službenici efikasniji za 4 odsto

0

Izveštaj o radu Gradske uprave:

Gradska uprava grada Šapca u 2018. godini povećala je ažurnost za četiri odsto u odnosu na prethodnu godinu, navodi se u Izveštaju o radu Gradske uprave koji je danas usvojilo Gradsko veće.

Ukupan broj razmatranih predmeta u prethodnoj godini je 80.887.

Na Jedinstveni šalter građani su predali 36.135 zahteva, što je za 4.133 više nego prošle godine. Ovi podaci potvrdili su da je koncept Jedinstvenog upravnog mesta dobro rešenje, jer službenici na Jedinstvenom šalteru primaju zahteve, prikupljaju dokumentaciju, distribuiraju zahteve nadležnim ustanovama i naposletku građanima dostavlja rešenje ili odlike.

To praktično znači da građani dolaze na jedno mesto, a ne kao ranije na više šaltera, a zatim gradska administracija po službenoj dužnosti obavlja ostale poslove u svojoj nadležnosti.

Kvalitet usluge i efikasnost rada povećani su uvođenjem e-pisarnice, a nakon realizacije projekta “Jedinstveno upravno mesto” za koji je Gradska uprava već dobila novac na konkursu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, očekuje se još veća efikasnost u radu i dodatni benefiti za građane.

Jedinstveni šalter u Šapcu bio je primer dobre prake za definisanje zakona kojim se uspostavlja Jedinstveno upravno mesto.

Ranije je najavljeno da Šabac u narednim mesecima jedini u Srbiji uvodi finansijsko upravljanje i kontrolu što će ovaj grad svrstati među najefikasnije lokalne samopuprave u Srbiji.

U nastavku sednice članovi Gradskog veća su razmatrali i usvojili Izveštaj o realizaciji plana implementacije revidirane strategije održivog razvoja grada Šapca za 2019. godinu i Operativni plan mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma za 2019. godinu.

Facebook komentari

Leave A Reply