ŠKOLSKOM ODBORU ŠABAČKE GIMNAZIJE

0

OTVORENO PISMO

Molim Vas, da svojim autoritetom pokušate zaustaviti dalje srozavanje kredibiliteta ove škole. Iako se stanje  u istoj, spolja predstavlja idilično, unutrašnja realnost sasvim je drugačija.

Obesmišljeni su redovno pohađanje nastave, dopunska nastava, popravni ispiti, kao i priprema za popravne ispite. Sve je više učenika koji izostaju sa nastave i završavaju razrede, a da su u školi bili svega nekoliko desetina puta u toku školske godine. Broj izostanaka u nekim odeljenjima je blizu 9.000, čime se može „pohvaliti“ mali broj škola u Srbiji.

Žalbe učenika na periodičnu i zaključnu ocenu iz biologije usvajaju se bez ikakvog kriterijuma, tako da učenici sa nedovoljnom ocenom u toku školske godine nemaju potrebu da dolaze na dopunsku nastavu, koje ima i na koju ih zakon obavezuje. Njihove žalbe se formulišu u školi, tako da je sada od strane nekih učenika opšteprihvaćen model ponašanja da na nastavi sede, igraju se telefonom, a onda u junu mesecu roditelj piše prigovor na peiodičnu ocenu, saziva se „komisija“ koja učeniku zatim daje visoku ocenu za bezbrižan završetak razreda.

Sličan model primenjuje se i na popravnim ispitima iz biologije: učenik obično na ispitu ćuti, nakon čega, po savetu Direktora, donosi lekarsko opravdanje, ispit se poništava, saziva nova komisija i učenik je položio.

Zbog izostanaka sa sednica odeljenskog veća IV-5 i neopravdanih izostanaka sa četvrtog časa redovne nastave, protiv mene je pokrenut disciplinski postupak, u čijem se zaključku navode lažne informacije da bi se formirala što „crnja slika“ o meni – čitajući taj zaključak reklo bi se da se radi o nekom okorelom kriminalcu. Izrečena mi je disciplinska mera smanjenja plate u iznosu od 20% u trajanju od tri meseca.

Ugled ove škole su skoro dva veka gradili profesori i učenici i niko nema pravo da ga u periodu od dva mandata devastira. Šta će ostati generacija koje dolaze?

Završavam rečima učenika, onih zbog kojih ova škola i postoji i koji se protive njenoj „kontaminaciji“ i posrnuću:

„Ako se kažnjavaju oni koji rade, šta ćemo sa profesorima koji ne rade ništa“?

Mr Dragan S. Petrović

 

Facebook komentari

Leave A Reply