Sednica Štaba za vanredne situacije

0

stab 1Sednica Štaba za vanredne situacije održana je 11. marta, na kojoj su doneti zaključci da se preduzmu odgovarajuće radnje na nasipu u selu Drenovac, na Čevrntiji, u organizaciji Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“, u sklopu sa njihovim operativnim planom, kao i da se počne sa preventivnim punjenjem 30 hiljada džakova sa peskom, koji bi bili korišćeni u slučaju da se nivo Save podigne iznad 550 cm.

Štab je zaključio i da se u Prnjavoru organizuje privremeni nasip, u dužini od 4000 metara, u slučaju kada protok vode Drine bude iznad 1500 kubnih metara.

Takođe, Štab je naložio da se utvrde zemljišne parcele u MZ Drenovac u svrhu pozajmišta i da se obezbede servisne saobraćajnice sa puta do nasipa, u organizaciji Direkcije za puteve grada Šapca, predstavnika MZ Ševarice, MZ Drenovac i preduzeća „Jugokop Podrinje“. U cilju podizanja desne obale Dumače, od ušća uzvodno jedan kilometar, u visini od 0,5 metara, napuniće se 7000 džakova sa peskom.

Konstatovano je i da će sve radnje i mere u cilju odbrane od poplava biti preduzete isključivo od strane javnih preduzeća, službi i drugih organizacija, u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava, bez angažovanja građana.

Facebook komentari

Leave A Reply