Saradnjom gradova do novih investicija

0

Konferencija u Prijedoru

Konferenciji “Međuopštinska saradnja na polju mera i aktivnosti privlačenja investicija”, koja je prošle nedelje održana u Prijedoru, prisustvovali su  Vlada Trifunović i Aleksandar Simić, predstavnici grada Šapca. Konferencija je bila posvećena promociji međuopštinske saradnje prilikom planiranja i sprovođenja investicione politike, kao i  potencijalnih razvojnih projekata i inicijativa koje će biti pokrenute u bliskoj budućnosti.

Predstavljajući privredne potencijale Šapca, koji ima sertifikat kao povoljno poslovno okruženje, i prednosti najveće industrijske zone u ovom regionu, kao i Slobodne zone, Vlada Trifunović je istakao dosadašnja dobra iskustva u privlačenju i praćenju investitora i njihovih potreba, kao i osnivanje Trening centra, koji će u narednom periodu stvoriti mogućnost za edukaciju kvalifikovane radne snage, što postaje imperativ za dolazak investicija. On je naglasio pozitivne parametre – povećanje broja zaposlenih, kao i prihoda od zarada u gradskom budžetu Šapca, što je realan i najbolji pokazatelj napretka u poslednjim godinama, kako je rekao.

U Prijedoru se okupilo više od stotinu predstavnika lokalnih zajednica, državnih organa i institucija, kompanija, razvojnih agencija, organizacija civilnog društva i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije, koji su bili u prilici da razmene iskustva i dobre prakse iz oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. Konferencija je održana kao završna aktivnost projekta “Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja – MOS-LER ”koji kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Nemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Facebook komentari

Leave A Reply