Rešenje za dugove državnih apoteka do kraja godine

1

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  Beograd, 3. novembar 2016. – Vlada Srbije i resorna ministarstva do kraja godine osmisliće rešenje za zaustavljanje rasta dugovanja državnih apotekarskih ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava, a izvesno je da postojeće obaveze prema dobavljačima za isporučene lekove, koja su dostigla 11 milijardi dinara, neće preuzeti država i da neće biti pretvorena u javni dug.

novembar-3-konsultativni-sastanak-o-zdravstvu-20_1195x800To je najavila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, na današnjem konsultativnom sastanku s predstavnicima apoteka, domova zdravlja i lokalnih samouprava o uspostavljanja održivog finansiranja ustanova zdravstvene zaštite, koje je u Palati Srbija organizovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku NALED-a.

– Utvrdićemo strukturu dugovanja i razmotriti mogućnost da dug preuzmu lokalne samouprave kao osnivači, da s poveriocima dogovorimo otpis kamata, kao i grejs period i otplatu duga u više godišnjih rata. Takođe, želimo da osmislimo dugoročni održivi model finansiranja koji će sprečiti stvaranje novog minusa i koji će pored apoteka važiti i za domove zdravlja – rekla je Brnabić.

novembar-3-konsultativni-sastanak-o-zdravstvu-34_1195x800Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ocenio je da je neophodno utvrditi odgovornost menadžmenta i upravljačkih tela apotekarskih ustanova i domova zdravlja tokom čijih mandata su nagomilana dugovanja. Kao jedan od uzroka problema u zdravstvu na lokalu ministar je istakao i skromne stručne i organizacione kapacitete gradova i opština, kao i izostanak strateškog pristupa.

– U pronalaženju efikasnog rešenja za saniranje dugovanja trebalo bi da probamo da izbegnemo modele koji iziskuju izmene zakona. Jedna od mogućnosti jeste da lokalne samouprave uđu u proces imenovanja profesionalnog menadžmenta, koji će znati kako da obezbedi pozitivno poslovanja. Gradovi i opštine imaju ovlašćenja i mogućnost to da urade i kao motiv za uspeh trebalo bi da im pripadne profit koji budu novembar-3-konsultativni-sastanak-o-zdravstvu-39_1195x800ostvarivale apoteke – istakao je Lončar.

Mirjana Ćojbašić, državna sekretarka u Ministarstvu finasija, izjavila je da će sa primenom novog softvera za praćenje izvršavanja obaveza direktnih i indirektnih budžetskih korisnika biti pojačan nadzor nad lokalnim samoupravama i zdravstvenim ustanovama što je dogovoreno i sa Međunarodnim monetarnim fondom. Takođe, Ministarstvo finansija iniciraće unapređenje propisa koji se odnose na obavezu zdravstvenih ustanova da dostavljaju finansijske planove i izveštaje jer je nedovoljno izveštavanje o radu doprinelo da problem ne bude uočen na vreme.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i NALED pozvali su predstavnike gradova i opština i zdravstvenih ustanova da tokom novembra dostave predloge rešenja koji bi bili razmotreni u procesu osmišljavanja dugoročnog modela finansiranja zdravstva na lokalu.

Facebook komentari

Discussion1 Comment

Leave A Reply