PRIM. DR SVETLANA KNEŽEVIĆ, PREDSEDNICA OPŠTINSKOG ODBORA ZAJEDNO ZA SRBIJU U BOGATIĆU

1

 

– Potrebni su nam stručni timovi mladih ljudi, sposobnih za izradu i učešće u regionalnim projektima, doktorka bogatic copyusmerenim ka fondovima Evropske unije. Šabac nam je najbliži partner i najbolji primer. Smatram da Bogatić treba da ide putem na kom se Šabac već nalazi, i sigurna sam u uspeh gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića na predstojećim izborima. Takva politika mora da pobedi jer je građani prepoznaju kao svoju, kaže prim. dr Svetlana Knežević

 

Kakva politika, po Vašem mišljenju, može da donese dobro građanima Bogatića?

– Lokalna politika u opštini Bogatić mora suštinski da se menja i temelji na odlučivanju građana. Građani ne mogu očekivati da njihove probleme rešava neko drugi, moraju biti zainteresovani za politička dešavanja u svom okruženju. Tako će, učestvujući u politici, onemogućiti dosadašnju praksu da se funkcije u lokalnoj vlasti vide samo kao lični interes. Vreme je za domaćinsko vođenje Bogatića, opštine koja treba da promoviše i sprovodi politiku suštinske decentralizacije i građanske samouprave, baš kao što to radi Šabac, jer je to jedini način da građani žive bolje, a društvo napreduje. Dobar lokalni politički život pomaže da najbolji predstavljaju svoju sredinu – oni koji koji imaju šta da ponude: ideje, energiju, volju, odlučnost. Suštinska decentralizacija i građanska samouprava su preduslovi za borbu protiv siromaštva. Na ovim principima se temelji politika stranke Zajedno za Srbiju (ZZS) kojoj pripadam.

Kako vidite Bogatić u budućnosti?

– Nosioci funkcija treba da budu kontrolisani od strane građana i da rade u interesu svih građana opštine Bogatić . Odlučivanje počinje u mesnim zajednicama, gde građani na najbolji način donose odluke o svojim potrebama i prioritetima. Zato moramo pažljivo birati članove saveta mesnih zajednica. Odlučivanje podrazumeva odgovornost, a odgovornost se ogleda u raspolaganju novcem građana. Imamo odličan primer u Šapcu, gde je zaživela praksa kojom se sredstva od naplata poreza na imovinu usmeravaju na račune mesnih zajednica, a ne u gradsku kasu. To je jedinstven primer u Srbiji, i želim da ga Bogatić sledi. Zato što takav civilizacijski domet govori o zrelosti zajednice i formatu političara koji je vodi. Konkretno mislim na gradonačelnika Šapca Nebojšu Zelenovića, koji svoj talenat i posvećenost opštem dobru svakodnevno dokazuje u praksi. Mislim da mladih i vrednih ljudi ima svuda. Ima ih i u Bogatiću, i želim da im damo priliku.

 

Gde vidite šansu za razvoj Bogatića?

– Stanovništvo opštine Bogatić je većinski poljoprivredno. Zato opštinsku politiku treba usmeriti na razvoj poljoprivrede. Deo opštinskog budžeta mora biti opredeljen za subvencije u poljoprivredi, koje će biti razvojne, uz stručnu pomoć odgovarajućih kadrova. Neophodna nam je, što pre, strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, koju je Šabac već izradio. To je put do IPARD fondova. Potrebni su nam značajni iskoraci u poljoprivredi, za koje verujem da će doprineti da poljoprivrednici žive bolje od posla kojim se bave. Činjenica je da država ne brine dovoljno o poljoprivredi i zato moramo tražiti dodatne izvore finansiranja. Adresa su IPARD fondovi, koji traže pouzdane partnere. Smatram da opština Bogatić, sa stručnim i odgovornim ljudima, to može da bude.

 

Na šta Bogatić može da računa?

Mačva se mora usmeriti ka razvoju voćarstava, naročito kada govorimo o malim posedima. Šansa je u malini, kupini, jagodi. Podizanje novih zasada može se pomoći subvencijama i povoljnim kreditima. Takođe, potrebno je osavremeniti povrtarsku proizvodnju. Stočarima u Mačvi kroz stučni rad pomoći u osnivanju udruženja koja će biti relevantan faktor u državi, kako bi mogli sagledati i kontrolisati kretanje na tržištu. Da se posredstvom Direkcije za poljoprivredu ostvare dobri kontakti sa poljoprivrednicima, a ne samo popunjavaju formulari za kredit. To može raditi tehničko lice, a Direkciji su potrebni sposobni ljudi, spremni za saradnju sa ministarstvom  i drugim institucijama do kojih građani ne mogu da dođu, a preko kojih moraju ostvariti svoje potrebe i zahteve. Možemo stvoriti realne uslove da udvostručimo budžet optštine Bogatić.

 

Šta je, po Vašem mišljenju, velika propuštena šansa Bogatića?

– Postoji projekat za navodnjavanje osam hiljada hektara obradive zemlje u Mačvi. Izgradnjom primarne mreže kanala za navodnjavanje, crpnih stanica i regulacionih ustava, obradivo zemljište i usevi bili bi zaštićeni od suša i poplava, a prinosi u Mačvi značajno povećani. Regionalni sistem navodnjavanja Mačve jedan je od dva pripremljena poljoprivredna projekta u Centralnoj Srbiji koji je trebalo da bude finansiran iz kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata. To država više ne pominje. Iako imamo spreman projekat za navodnjavanje zemlje u Mačvi, država još uvek ništa nije uradila u ovoj oblasti. Prošlog leta imali smo katastrofalne posledice ovakvog odnosa prema poljoprivredi. Korist od navodnjavanja smanjuje opasnost od vremenskih neprilika što poljoprivrednim proizvođačima donosi znatno obimnije prinose. Mačva je jedno od najplodnijih područja i uz pomoć sistema navodnjavanja može postati vodeći region u veličini prinosa po jedinici površine. Takođe, neiskorišćen je značajan potencijal regionalne saradnje.

Kako motivisati mlade i stručne ljude da se bave javnim poslom?

Jednostavno. Dati im prostor i priliku da donose odluke u interesu građana i razvoja lokalne zajednice. Bez upliva ličnih interesa i dometa “visoke politike”. Potrebni su nam stručni timovi mladih ljudi, sposobnih za izradu i učešće u regionalnim projektima, usmerenim ka fondovima Evropske unije. Šabac nam je najbliži partner i najbolji primer. Smatram da Bogatić treba da ide putem na kom se Šabac već nalazi, i sigurna sam u uspeh gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića na predstojećim izborima. Takva politika mora da pobedi jer je građani prepoznaju kao svoju.

Opština Bogatić mora stvoriti uslove za povratak mladih ljudi koji se obrazuju na našim univerzitetima. Mora pokazati da joj stalo do njih, da ceni njihov trud i vrednoću, tako što će dodeljivati stipendije najboljima i onima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, a takođe , stvarati povoljnu klimu za njihovo zapošljavanje.

 

Ako posle izbora budete učestvovali u vlasti, šta ćete prvo preduzeti?

– Politička opcija kojoj pripadam ima plan da poveća opštinski budžet, otvori pristup fondovima regionalne saradnje, oformi timove mladih i stručnih ljudi koji će kvalitetne ideje sprovoditi u delo. Krajnje je vreme da prestanemo da vodimo ličnu i usko stranačku politiku u cilju očuvanja svojih funkcija ili zauzimanja novih . Takav Bogatić mladi ljudi napuštaju u potrazi za poslom, ili ne žele da se vrate posle završetka svog školovanja. Sve je manje ljudi koji opštinu mogu voditi ka razvijenim sredinama, kao što je to Šabac, nama blizak grad koji se može uključiti u savremena zbivanja na polju ekonomije. Opština mora omogućiti otvaranje i razvoj malih i srednjih  preduzeća, koja su ključ razvoja opštine. Bez toga nema napretka. Razvoj infrastrukture opštine je preduslov. Vodovod , kanalizacija i putna mreža su prioritet koji se određuje prema potrebama građana, a ne funkcionera.

 

Kako građani mogu uticati na to?

Najznačanije je da građani opštine Bogatić shvate da moraju učestvovati u rešavanju problema, da nije dovoljno samo prigovarati, već delegirati najbolje iz svog okruženja, ljude energične i sposobne da menjaju dosadašnju politiku, i budu odgovorni za svoju sredinu. Moramo sakupiti energiju, nikako samo da posmatramo, kritikujemo i zaključujemo da je neko drugi odgovoran za naš loš život. Upravo mi sami treba da pokažemo odgovornost za naše živote i budućnost naše dece, i izborimo se za bolji život. Da bi bili motivisani da izađu na izbore, ljudi moraju da imaju izbor. Stranka Zajedno za Srbiju, koja na izbore u Bogatiću izlazi sa Demokratskom strankom, nudi upravo to. Izlaznost na republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima je ključ za dobru budućnost Srbije.

 

Facebook komentari

Discussion1 Comment

  1. Ko je autor teksta? Postala je praksa da se novinari ne potpisuju ispod svog teksta. Da li strahuju ili se stide svojih tekstova?
    Ova žena sada hvali gradonačelnika, koga je videla dva puta u životu i ne živi u ovom gradu.
    A bila je član svih mogucih partija u prethodnom periodu. Idi prim. dr. leči i opravdaj tu svoju specijalizaciju, koju je platila država. Svi doktori nam odoše u političare. Nije vam dosta para. Sramota.

Leave A Reply