Predstavnici Grada Šapca na Regionalnoj konferenciji u okviru projekta ,,Program urbanog partnerstva” u Zagrebu

0

Predstavnici Grada Šapca učestvuju na Regionalnoj konferenciji koja se u okviru projekta ,,Program urbanog partnerstva” održava u Zagrebu. Grad Šabac je od 2016. godine učesnik ovog projekta koji finansiraju i podržavaju Svetska banka i Republika Austrija.

Regionalna konferencija u Zagrebu će pružiti platformu za širenje participativnog procesa akcionog planiranja u Gradu Šapcu na osnovu razvijene strategije usmerene na povećano uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalu, unapređenja integriteta, transparentnosti i odgovornosti i institucija, kao i efikasnosti pružanja javnih usluga i upravljanja javnom svojinom. U radnom delu Konferencije Bojana Mladenović, načelnica Odeljenja društvenih delatnosti Gradske uprave Šapca, predstavila je Akcioni plan za unapređenje uključivanja građana i građanki u procese odlučivanja. U timu grada Šapca su još Violeta Šestić, načelnica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, Ana Marinković i Miroslava Savković, predsednica Gradske organizacije invalida rada. Grad Šabac je učešćem u ovom projektu još jednom potvrdio da je na samom vrhu socijalno odgovornih gradova u Srbiji koji podjednako brine o celoj populaciji. Regionalnoj konferenciji u Zagrebu prisustvuje više od 80 učesnika iz sedam evropskih zemalja, koje su partneri na projektu.

Facebook komentari

Leave A Reply