Predstavljeni programi zaštite životne sredine i urbanog razvoja Novog tima

0

Na konferenciji za novinare Pokreta Zapadna Srbija

O programima zaštite životne sredine i urbanog razvoja na današnjoj konferenciji za novinare u prostorijama Pokreta Zapadna Srbija govorile su kandidatkinja Novog tima za gradonačelnicu Šapca Jelena Milošević i koordinatorke za zaštitu životne sredine Olivera Kikanović i Maja Đurđić, kao i urbani razvoj Ksenija Lukić.

Smanjenje aerozagađenja prioritet

Kako je istakla Miloševićeva, plan je da se u svim aspektima razvoja uključe građani, jer je veoma važno da sprovedene mere budu usmerene na njihove potrebe.

-Cilj nam je da radimo na podsticanju odgovornosti i razvoju ekološke kulture i svesti svih naših sugrađana. Do sada smo imali izuzetnu saradnju i aplicirali na mnoge projekte Evropske unije i sa tom praksom nastavićemo u narednom perodu, jer smatramo da mnoge benefite u gradu možemo očekivati zahvaljujući sredstvima iz evropskih fondova- poručila je kandidatkinja Novog tima za gradonačelnicu Šapca.

Kratkoročni akcioni plan ima za cilj smanjenje aerozagađenja i sve aktivnosti će biti preduzete u tom pravcu: ozelenjavanje, sadnja topola na degradiranom zemljištu čime bi se odvojila industrijska od urbane zone, kao i proširenje gasovodne mreže i subvencionisanje grejnih tela sa smanjenom emisijom zagađujućih materija, naročito u individualnim ložištima.

Kikanovićeva je rekla da će formirati stručni tim sastavljen od pravnog, zdravstvenog i tehničkog sektora, koji će se baviti rešavanjem problema aerozagađenja na teritoriji grada.

-Zalagaćemo se i za podizanje medonosnih vrtova kako bismo pomogli pčelama i pčelarima. Budući da polenova zrna izazivaju alergijske reakcije kod više od 20 posto populacije, naš cilj je da nabavimo uređaj kojim će se vršiti merenje koncentracije alergenog polena u vazduhu. Godine 2014. pokrenuli smo inicijativu da se planina Cer proglasi zaštićenim područjem, a zaštitili smo i mešovitu koloniju čaplje na lokaciji vašarišta. Cilj je da se motiviše lokalno stanovništvo da se efikasno i odgovorno odnosi prema životnoj sredini- istakla je Kikanovićeva.

Transformacija Šapca iz industrijskog u zeleni grad

Đurđićeva je napomenula da u gradu do sada preduzete brojne aktivnosti u cilju očuvanja i zaštite životne sredine: crna ekološka tačka „Dudara“ je zatvorena, otpad se odvozi na Regionalnu deponiju „Srem- Mačva“, u gradu postoji transfer stanica i obuhvata odnošenje smeća sa cele teritorije grada.

-Planiramo saniranje svih postojećih divljih deponija i konstantnu edukaciju građana o značaju pimarne separacije otpada. Jedan od produkata postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je mulj i ideja je da se novom tehnologijom pretvori u mulj premijum kvaliteta i da može da se koristi u agraru kao đubrivo, kao prekrivka za sanaciju divljih deponija, prilikom deponovanja otpada i kao dodatak zemljištu na javnim površinama i u parkovima. Planirano je ozelenjavanje pomoću zelenih krovova i zelenih zidova, čime će se doprineti smanjenju emisije zagađujućih materija u vazduhu i doprineti optimalnoj temperaturi u letnjem periodu- objasnila je Đurđićeva.

Lukićeva je navela da je cilj transformacija Šapca iz industrijskog i zagađenog u zeleni grad.

-Dugoročno je to jedini put da na održivi način strateški planiramo i uređujemo svoj grad. Sava park i „Dudara“ su integralni deo novog zelenog pojasa koji treba da izmeni sliku grada i omogući da prodiše i dobije svoja pluća, kao i poveže se sa rekom na pravi način. Na to se oslanja tema zaštite istorijskog nasleđa, a novo šetalište koje je urađeno je prvi korak u adekvatnom tretmanu istorijskog objekta Tvrđave. Kompleks Starog grada treba da bude uređen u narednim godinama kako Šapčani i zaslužuju. Pokušaćemo da omogućimo da se prostor ulice koristi za socijalnu interakciju, a ne zaboravimo da urbani razvoj samo daje prostorni okvir za život i aktivnosti u gradu- zaključila je Lukićeva.

D.Dimitrijević

 

 

Facebook komentari

Leave A Reply