Počeo popis nezakonito izgrađenih oblekata

0

LjUBOVIJA – Na području opštine Ljubovija počeo je popis nezakonito izgrađenih objekata. U okviru popisa, koji se vrši u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata, do 27. novembra 2016. godine, predviđeno je evidentiranje svih nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine.

Popis će sprovesti ovlašćena opštinska komisija, sa po dva člana, prema prethodno usvojenom programu popisa koji je objavljen na sajtu opštine Ljubovija:
Pre izlaska na teren ovlašćeni popisivači prisustvovali su obuci, koja je za njih organizovana u prostorijama Opštinske uprave u Ljuboviji.

Ovlašćeni popisivači evidentiranje građevinskih objekata vršiće na obrascu – pojedinačnom popisnom listu čiju je sadržinu propisao ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Po završetku popisa, nadležni građevinski inspektor donosiće pojedinačna rešenja o rušenju objekata za sve nezakonito izgrađene objekte koji su na popisu.
Fizička i pravna lica dužna su da prilikom vršenja popisa ovlašćenom popisivaču omoguće pristup objektima, da stave na uvid svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na objekte koji su izgrađeni na lokaciji (rešenje o nasleđivanju, ugovor o kupoprodaji, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu, građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu, posedovni list i drugu dokumentaciju koja se odnosi na objekat i parcelu). Ukoliko ne poseduju navedenu dokumentaciju dužna su da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću daju tačne i istinite podatke o vlasniku parcele, vlasniku objekata i dr., kao i da omoguće popisivaču identifikaciju i fizičko merenje objekta.

  1. M.
Facebook komentari

Leave A Reply