Otvoren savremeni kabineta za biologiju u „Lazinoj“ školi

0

OŠ „Laza K. Lazarević“ sve više postaje prepoznatljiva po realizaciji nastave u skladu sa savremenom tehnologijog. Dokaz tome je svečano otvaranje kabineta za biologiju koji poseduje interaktivnu tablu, projektor, laptop i sva neophodna nastavna sredstva za izvođenje pomenute nastave.

Otvaranju kabineta prisustvovali su nastavnici, učitelji i članovi Saveta roditelja, a prisutne su oduševile i činjenice o pomenutom kabinetu koje su, metaforički i zahvaljujući divnim učenicima i nastavnici Marijani Radaković, iznesene na pravi način sa željom da se, koristećibiološki jezik, istakne jasna poruka da je škola veliki superorganizam i da samo kao takva može funkcionisati kao celina.

Navedene činjenice govore o velikom ulaganju u „Lazinu“ školu, dobrim međuljudskim odnosima koji se s puno uvažavanja neguju, ali i o onome što je u pomenutoj školi najvažnije – učenicima koji su njihova najsvetlija budućnost. U želji da im nastava bude kreativnija, a znanje funkcionalnije, za otvaranje kabineta težilo se sledećem:

  • U učionice se nalazi petnaest klupa trapezoidnog oblika koji se mogu sklopiti na različite načine sa ciljem da učenici mogu da ostvare individualnu nastavu, rad u paru i grupi, diskusiju i forum-teatar.
  • Služeći se savremenom tehnologijom, kabinet za biologiju je idealno mesto za izlet u digitalni svet zahvaljujući e-udžbeniku, pametnoj tabli, što ide u korist činjenici da učenje i pamćenje nisu komplksne radnje, već pravo uživanje.

Svako stečeno znanje je moć, a svaka moć proističe iz borbe i ulaganja. U želji da svojim učenicima obezbedi prijatniji ambijent i još lepše uslove za rad, uprava,  nastavnici i učitelji Lazine škole vredno smišljaju nove ideje i projekte koje će predstaviti u budućem periodu.

Facebook komentari

Leave A Reply