Održana 28. sednica Skupštine grada Šapca

0

skupstina 1Na obimnom dnevnom redu 28. sednice Skupštine grada Šapca održane u petak našli su se Predlog o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora, Plan kapitalnih investicija grada Šapca do 2020. godine, Predlog strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja do 2024. godine, Predlog o usvajanju strateškog plana za socijalnu politiku do 2020. godine, kao i Predlog programa razvoja sporta za period do 2018. godine sa akcionim planom. Imenovani su i članovi Izborne komisije grada Šapca, čija je predsednica Valentina Lovrin Jevtić. Šef odborničke grupe Odgovor za Šabac Negovan Stanarčić prešao je u Srpsku naprednu stranku, zbog čega je u Izbornoj komisiji dva člana manje od planiranog. Osvrćući se na tačku u vezi sa predlogom o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, načelnik Gradske uprave Jovan Nedeljković podsetio je da je u šabačkom javnom sektoru zaposleno manje od 1 400 ljudi, a da je dozvoljen broj zaposlenih 1 624, te da shodno tome neće biti otpuštanja.skupstina 2

Na samom početku zasedanja odbornici opozicije žalili su se na nedovoljno pripremljen dnevni red, ali i na prevelika ovlašćenja koja se daju prvom čoveku grada u predlozima pojedinih tačaka dnevnog reda.

-Gradska skupština i dalje, bez obzira na to što praktikuje puno materijala u dopuni dnevnog reda, prvu tačku dnevnog reda, izbor komisije za predstojeće republičke i lokalne izbore, nije pripremila kako treba. Nisu nam dostavili u materijalu koji ljudi će činiti tu komisiju i neprimereno je, bez jasnih smernica po tom pitanju, o tome raspravljati. Prema drugoj tački dnevnog reda, koja je jako bitna, daju se preterana ovlašćenja gradonačeliku koji uzima sve u svoje ruke. Ova Skupština danas treba da ga ovlasti da prodaje konje iz šabačke ergele, što je neprimereno. Još vladika da ga ovlasti da sveti vodicu i onda je bukvalno sve u njegovim rukama. Mi smatramo da je takav pristup vršenju vlasti nedopustiv i da je došlo krajnje vreme da se vlast u Šapcu promeni- izričit je Aleksandar Pajić iz Srpske napredne stranke.

Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović smatra da opozicija želi da skrene temu sa važnih tema na skupštini, te da izbori nisu prioritet na zasedanju.

-Predstoji nam usvajanje tri strateška dokumenta. Strategija razvoja poljoprivrede pokazuje da imamo jasan plan kako od poljoprivrede može da se zaradi dva i po puta više nego danas. Što se tiče razvoja sporta, sva deca i svi mladi u našem gradu treba da dobiju priliku da vežbaju u kvalitetnijim sportskim objektima, da usvajaju zdrave stilove života. Strategija socijalne politike će da pokaže koliko je nama pažnja i briga o ljudima važna i smatramo da mi kao grad možemo dalje da iskoračimo sa obimom i vrstama socijalnih usluga. Iako opozicija želi da skrene temu na nepravilnosti u radu i neregularnosti, ja podsećam da naša Gradska uprava ima 260 ljudi manje zaposlenih od maksimalnog broja koji je ministarstvo propisalo i da nama trebaju novi, obrazovani ljudi, kako bismo ove strateške dokumente zaista i realizovali- podvukao je Zelenović, dodajući da su, po njegovom mišljenju, kapitalni projekti u 2016. godini selidba Kvantaške pijace, izgradnja Centra za voće i početak radova na izgradnji „Toplane“ na biomasu koja treba da obezbedi da građani imaju jeftinije grejanje nego danas i najjeftinije grejanje u Srbiji.

Plan kapitalnih investicija do 2020. godine jedan je od strateških dokumenata koje je grad ove godine izradio, a sve u cilju strateškog planiranja utroška sredstava lokalne samouprave.

-Plan je izrađen po USAID- ovom „Mega“ programu, a po pravilniku koji je usvojila Stalna konferencija gradova i opština, koji su potom usvojile sve lokalne samouprave koje su izrađivale plan. Plan u prvom delu sadrži profil zajednice, a nakon toga samu metodologiju izrade i sve projekte koji su planirani u narednih pet godina i čiji iznos, što je najbitnije, premašuje 12 miliona dinara i koji će se sprovesti ili započeti njihovu realizaciju do 2020. godine. U 2016. godini to su projekti koji su deo kapitalnog budžeta lokalne samouprave za 2016. godinu. Gledali smo da po bodovnoj listi to budu projekti koji su dobili najveći broj bodova i da obuhvatimo sve oblasti kako bi se grad kontinuirano razvijao u svim svojim segmentima- rekla je načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Bojana Mladenović.

Strateški plan za socijalnu politiku grada Šapca urađen je za period od 2016. do 2020. godine. Ovaj važan strateški dokument podrazumeva razvijanje novih socijalnih usluga i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite.

-Urađen je od strane Gradskog koordinacionog odbora za socijalnu politiku koji su činili predstavnici svih relevantnih ustanova i udruženja socijalne zaštite i drugih udruženja koja nisu direktno učestvovala u Gradskom koordinacionom odboru, ali su dali svoj veoma značajan doprinos u radnim grupama. Strateški plan je kao važne ciljne grupe definisao: decu i omladinu, nezaposlena lica, stara lica, osobe sa invaliditetom, Rome i kao posebno novu ciljnu grupu porodice sa palijativnim bolesnicima, porodice sa licima koja imaju intelektualne poteškoće i mentalne smetnje i lica i porodice u riziku. Usvajanjem ovog dokumenta obezbediće se racionalnije korišćenje sredstava iz gradskog budžeta, kao i obezbeđivanje sredstava iz drugih izvora- rekla je šef Odeljenja za dečiju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu Dragana Milosavljević.

  1. Dimitrijević
Facebook komentari

Leave A Reply