Odbornica Svetlana Stanković u mogućem sukobu interesa

0

Skupština grada Šapca uputila dopis Agenciji za borbu protiv korupcije

Skupština grada Šapca uputila je zvaničan dopis Agenciji za borbu protiv korupcije u cilju dobijanja zvaničnog stava o postojanju ili nepostojanju eventualnog sukoba interesa u slučaju odbornice Srpske napredne stranke Svetlane Stanković, koja je na toj poziciji od konstituisanja aktuelnog saziva 5. maja 2016. godine, dok je rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića 27.decembra imenovana za vršioca dužnosti direktora OŠ „Jevrem Obrenović“.

-Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije nalaže da je u slučaju istovremenog obavljanja više javnih funkcija takvo lice u obavezi da u roku od tri dana od stupanja na drugu i svaku sledeću funkciju o tome pisanim putem obavesti Agenciju i od nje dobije saglasnost. Mi nismo informisani da je Svetlana Stanković to učinila i da li je takvu saglasnost pribavila, takav dokument Skupštini nije dostavljen, te smo, vodeći računa o integritetu lokalnog parlamenta kao najvišeg organa gradske vlasti, postupili kao i u svim prethodnim slučajevima, bilo da je reč o odbornicima pozicije ili opozicije. Agencija nam je izlazila u susret u svim sličnim slučajevima, davala stručna mišljenja i preporuke i mi ćemo, kao i ranije, postupiti u skladu sa tim- naveo je sekretar Skupštine grada Šapca Zlatko Ranković.

D.Dimitrijević

 

Facebook komentari

Leave A Reply