Nema opasnosti od poplava

0
Prema informacijama Sektora za vanredne situacije  vodostaj reke Save kod Šapca u 12 sati je iznosio 530 cm. Sava je u stagnaciji i od sutra se najavljuje blago opadanje.
Protok Drine od HE “M.Zvornik u 12 sati je  841 m3/s, 90 m3/s manje od jutros.
Stanje na nasipima je stabilno, a situacija se neprekidno prati i pod kontrolom je nadležnih službi  i štabova za vanredne situacije.
Redovno se prate i nadgledaju i vodotoci drugog reda, na kojima nema nikakvih problemima, nema izlivanja bujičnih tokova, a vode normalno protiču.
Facebook komentari

Leave A Reply