„Mladi na selu kako do boljeg sutra“ – Odgovara: Miodrag Filipović, Zajedno za Srbiju

0

Svi mladi u Srbiji, a samim tim i u Šapcu, imaju iste ili slične probleme. Oni se, zbog loše materijalne situacije, odnose na mogućnost školovanja, mogućnost organizovanja vanškolskih aktivnosti i kasnije i na mogućnost zapošljavanja. Grad Šabac je u proteklih petnaestak godina uočio tu problematiku i radio je u dva pravca. Jedan pravac jeste direktno investiranje u poljoprivrednu proizvodnju koje bi omogućilo mladima da se bave poslom od kog bi mogli pristojno da žive, u skladu sa nadležnostima grada. To je uglavnom rađeno tako što su, na primer, subvencionisani dubinski bunari i omogućena povoljna kupovina saturacionog mulja radi boljeg prinosa poljoprivrednog zemljišta. Mi smo to radili pre četiri godine na površini od 2.000 hektara i, s obzirom na to da postoji veliko interesovanje, nastavićemo da to radimo i ubuduće preko Direkcije za poljoprivredu. Takođe, Grad je pomagao svima koji žive na selu, pa samim tim i mladima, da pod veoma povoljnim uslovima nabave rasne krmače, rasne ovce, rasne krave, a u poslednjih nekoliko godina trešnje. Sve to omogućava njihov bolji nastup na tržištu i stvara mogućnost veće zarade. Pored toga, Grad je dosta učinio da se podigne i kvalitet života svih na selu, pa samim tim i mladih. Najvažnije, po mom mišljenju, jeste da su sve škole na selu u poslednjih petnaest godina rekonstruisane. Nijedna škola nije imala sanitarni čvor, a sada sve škole na seoskom području imaju sanitarne čvorove i po tome se ne razlikuju ni od jedne škole u gradu. Dosta smo uložili u putnu infrastrukturu i asfaltirali stotine kilometara puteva na seoskom području, čime smo mladima na selu omogućili uslove života kakve imaju njihovi vršnjaci u gradu. Mnogo novca smo uložili u postavljanje ulične rasvete kako sela više ne bi bila u mraku. Rekonstruisali smo i izgradili sportske terene kako bi mladi na selu mogli da se bave sportom, uložili u obnavljanje domova kulture da mladi imaju mesta gde mogu da se okupljaju i realizuju različite kulturne, sportske i rekreativne aktivnosti i gde mogu da se održavaju razni sadržaji koje Grad pomaže, kako kulturno-umetnički, tako i sportski. Grad Šabac će i dalje nastaviti da vodi brigu o svim svojim meštanima i dovodi ih u ravnopravan položaj. I ubuduće ćemo činiti sve da mladi na selu imaju uslove i mogućnosti da ostanu na selu, da imaju dobre uslove za život na selu i da mogu da žive od svog rada. Politika Grada prema selu se najbolje ogleda kroz direktne investicije u poljoprivrednu proizvodnju i podizanje nivoa kvaliteta života na selu kroz sve ove aktivnosti koje smo sprovodili u vezi sa školama, putevima, domovima kulture, sportskim igralištima, mesnim kancelarijama, uličnom rasvetom, rekonstrukcijom niskonaponske mreže. Sve to čini da se mladi na selu osećaju ravnopravno sa svojim vršnjacima u gradu i da mogu, na kraju, da koriste i internet i da sve ono što je dostupno mladima u gradu bude dostupno i mladima na selu.

Facebook komentari

Leave A Reply