Lokalni izbori se ne raspisuju po željama i snovima

0

NARODNA STRANKA GRADSKI ODBOR ŠABAC

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Povodom inicijative narodnog poslanika Đorđa Milićevića i podrške koju je njegovom protivustavnom i protivzakonitom predlogu dala Srpska napredna stranka Šabac, Gradski odbor Narodne stranke Šabac podseća dotičnog da je on izabrani predstavnik naroda u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Najvišem organu zakonodavne vlasti u našoj zemlji. I da je dužan da zakone koje ovo telo donosi zna i poštuje. Narodna skuptšina donela je Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o lokalnim izborima kojima je jasno propisala nadležnosti, kriterijume za osnivanje i nadzor nad radom lokalne samouprave. I način organizovanja i sprovođenja lokalnih izbora, uslovima za njihovo raspisivanje i održavanje, kao i uslovima za raspuštanje legalno i legitimno izabranih organa lokalne vlasti.

Dakle lokalni izbori se ne raspisuju po željama i snovima poslanika i odbora političkih stranaka koji su izbore igubili, već na osnovu zakonom jasno propisanih uslova. Ovi uslovu propisani su u članu 85. Zakona o lokalnoj samoupravi koji kaže Skupština jedinice lokalne samouprave može se raspustiti ako: 1) skupština ne zaseda duže od tri meseca; 2) ako ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke; 3) ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom  Budući da ni jedan Zakon ne predviđa da je razlog za raspisivanje izbora to što je u nekoj opštini ili gradu SNS iste izgubio, to je ovo jedna naivna ali vrlo opasna priča. Naivna zbog toga što ne postoji država na svetu u kojoj se izbori raspisuju zato što  partija koja sebe pokušava da pretvori u državu (SNS ako ih neko nije prepoznao) nije uspela da osvoji lokalnu vlast u nekom gradu. A opasna zbog toga što pokazuje jasnu i potpuno neskrivenu nameru Srpske napredne stranke i njenih članova (nije poznato, bar u Šapcu, da li su to i funkcioneri SNS, i ko) da želje stranke i potrebe stranke stavljaju iznak Ustava i zakona ove zemlje. A sve u cilju ostvarivanja lične koristi, bez trunke empatije ili brige za građane ovih gradova i opština.

            Gradski odbor Narodne stranke u Šapcu podseća sve aktere na političkoj sceni da se vlast osvaja na izborima, glasovima birača, nosilaca suverenosti, koju oni prenose svojim izabranim predstavnicima da u njihovo ime i za njihvu dobrobit vrše javna ovlašćenja.  Zato dobijanje poverenja građana jeste jedini legalan i legitiman način dolaska na vlast. Svi ostali su nemoralni, nezakoniti i neprihvatljivi. 

            Pozivamo sve građane Mačve, Pocerine, Posavine i Šapca da zajedno gradimo naš grad, da branimo svoju izbornu volju, svoje nasleđe, tradiciju, pravo da biramo i budemo birani, da sami odlučujemo o svom novcu i sudbini svog grada. Jer Šabac zaista jeste PRVI GRAD SRBIJE.

Facebook komentari

Leave A Reply