Kad odbornici krše zakon

0

Priča o bespravnoj gradnji:

Lukić Hadži Tomislav i Ranković Milica iz Šapca, preko punomoćnika „Invest projekta“ podneli su Odeljenju za urbanizam, 20.11.2017. godine, zahtev za izvođenje radova na sanaciji pomoćnog objekta u Karađorđevoj ulici broj 41.

Postupajući po Zahtevu Odeljenje za urbanizam je donelo Rešenje kojim se investitorima  Lukić Hadži Tomislavu i Ranković Milici odobrava izvođenje radova na sanaciji tog pomoćnog objekta dimenzija 4h3m predračunske vrednosti radova od 126.000,00 dinara.

U obrazloženju rešenja stoji da je uz zahtev, podnet preko Centralnog informacionog sistema Agencije za privredneregistre, podneta i tehnička dokumentacija, koju je uradio „Invest projekt“ doo iz Šapca, glavni projektant je dipl.inž.arh. Vukašin Nikolić. U idejnom projektu, koji je priložen uz zahtev, stoji da je potrebno skinuti crep, izvršiti detaljnu proveru rogova, ustanoviti da li je iste moguće iskoristiti te ukoliko nije zameniti ih, ponovo poletvati krov letvama i pokriti biber crepom. Proveriti stanje veza rogova sa rožnjačama i venčanicama i po potrebi sanirati. Potrebno je obiti malter sa zidova i tamo gde postoje oštećenja prezidati ili ojačati armaturnom mrežom i cement malterom…

Međutim, investitori, Lukić Hadži Tomislav i Ranković Milica, nisu postupili po ovom idejnom projektu nego su potpuno porušili pomoćni objekat, za koji je tražena sanacija i počeli da grade nov objekat bez potrebne dozvole i saglasnosti komšije Zorana Živkovića koji je suvlasnik dve trećine placa na kojem se ovaj objekat nalazi.

Po prijavi suvlasnika placa na teren je izašla građevinska inspekcija koja je sastavila zapisnikn u kojem je konstatovano da su investitori porušili svoj pomoćni objekat i započeli izgradnju novog.

Zbog toga Odeljenje za urbanizam, 15.12.2017. godine donosi novo Rešenje kojim se odbija rekonstrukcija pomoćnog objekta a kao razlog je navedeno da je utvrđeno da je predmetni objekat dimenzija 3m h 4m, za koji je tražena rekonstrukcija porušen te da je započeta izgradnja novog objekta dimenzija 3,16m h 4,60m pa se ne može odobriti rekonstrukcija objekta koji više ne postoji.

Naravno, ovo ne bi bilo ništa neobično jer ovakvih slučajeva u gradu sigurno ima još. Međutim, „zanimljivost“ u ovom slučaju, gde je zakon očito prekršen, da je zakon prekršila Milica Ranković, odbornica Srpske napredne stranke, u Skupštini grada koja je postala „poznata“ po svojim brojnim „spočitavanjima“, sa skupštinske govornice, o raznoraznim kršenjima zakona u Šapcu. Kako sad verovati odbornici Milici Ranković koja, očito, jedno priča a drugo radi. Ili u Srbiji imaju dve vrste ljudi. Oni za koje postoji zakon i koje treba kritikovati i oni koji taj zakon mogu i smeju da prekše. U to ćemo se uveriti veoma brzo jer su pomenuti „investitori“ imali pravo žalbe Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Pa ako, poštovani čitaoci, u narednom periodu vidite na je na spornom mesti „nikla zgrada“ – znajte da ste građani “dugog reda“.

Facebook komentari

Leave A Reply