Javna rasprava o nacrtu budžeta

0

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Loznica za 2016. godinu, održana je 4. decembra u Gradskoj upravi. Cilj ove rasprave jeste transparentan i direktan uvid u načine raspodele finansijskih sredstava gradskog budžeta, kao i otvorenost lokalne samouprave za predloge, primedbe i sugestije svih društvenih subjekata.
Plan budžeta za predstojeću godinu je oko dve milijarde dinara, pri čemu se najveći prihodi loklane samouprave obezbeđuju kroz različite takse i poreze za pravna i fizička lica, ali i putem transfernih sredstava u iznosu od  510 – 512 miliona dinara, koji se ostvaruju kroz finansiranje sa republičkog nivoa.
Rashodna strana budžeta najviše će se usmeravati ka finansiranju obaveznih aktivnosti redovnog održavanja lokalne putne mreže, ali i za infrastrukturne projekte za koje će biti opredeljeno 255 miliona dinara. U okviru tih projekata planirana je realizacija druge faze rekonstrukcije Drinske ulice, izgradnja vodovoda i kanalizacije i postavljanje dve trafo stanice na Lagatoru. Opredeljena su i sredstva za izradu Projekta detaljne regulacije, kako bi se maksimalno smanjili rokovi za dobijanje dozvola.
S obzirom da je budžetom predviđeno da se izdvoji više od 20 odsto za ulaganje u kapitalne investicije, možemo reći da se taj budžet smatra investicionim.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović je upoznao privrednike da je na poslednjem kolegijumu direktora javnih preduzeća i ustanova naloženo direktorima da smanje troškove poslovanja za 5 do 10 odsto. Taj višak u lokalnom budžetu će se preraspodeliti za stipendiranje studenata, kupovinu seoskih domaćinstava mladim bračnim parovima i lečenje teško obolelih osoba.
Osim u Maloj sali, javna rasprava je održana i u Velikoj sali Gradske uprave na kojoj su učestvovali građani, članovi saveta mesnih zajednica i predstavnici udruženja građana.

Facebook komentari

Leave A Reply