Izveštaj potvrđuje da budžet nije oštećen

0

Povodom izveštaja državnog revizora za 2015. godinu Gradonačelnik Šapca, Nebojša Zelenović, održao konferenciju za novinare u Gradskoj kući.

Zelenović je govorio je o Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Šapca za 2015. godinu. On je tom prilikom istakao da je utvrđeno da je Grad poslovao po zakonu, da je vodio računa o trošenju budžetskih sredstava, te da se domaćinski čuvao svaki dinar.

-Evidentirane neusaglašenosti u okviru izveštaja državnog revizora, koje su u 2016.godini otklonjene, nisu bitno uticale na poslovanje i realizaciju našeg budžeta, što stoji u izveštaju. Iznos koji se navodi je 590 miliona dinara, odnosi se većim delom na pogrešna knjiženja u okviru dva javna preduzeća Gradske uprave- Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem i Direkciju za puteve. To ne znači da je novac nezakonito trošen. Naprotiv, ta preduzeća su radila po utvrđenim zakonskim procedurama i najnižim cenama na tržištu, za šta imamo dokaze-podvukao je Zelenović i dodao da je određen deo novca otišao na plate više nego što je propisano zakonom, ali da je Grad opet potrošio 100 miliona dinara manje na plate u javnom sektoru od onog što je Vučić propisao.

Zamerka revizora odnosila se na utrošenih 30 miliona na uštedu energije izradom fasada u stambenim zgradama i finansiranje TV Šabac u 2015. godini od 25 miliona.

-Jedna od najvažnijih politka u našem gradu je da štedimo energiju i ulažemo u izolaciju stambenih zgrada. Mi smo za to postali primer lokalne samouprave i ova naša politika će ući u novi Zakon o energetskoj efikasnosti. Sa druge strane, mi smo finansirali TV Šabac u 2015. godini do kraja juna, jer je do tada trebao da bude primenjen Zakon o privatizaciji medija. Međutim, njegovo dejstvo je produženo sve do kraja godine i mi smo finansirali TV Šabac do okončane privatizacije. Rebalansom smo utvrdili i taj iznos, a revizor je smatrao da smo to morali da uradimo ranije. Međutim, nismo, zato što nismo znali koliko će proces da traje. Mi smo na kraju tog procesa u budžet inkasirali 55 miliona dinara od prodaje Televizije- objasnio je Zelenović.

Jedna od zamerki revizora je bilo finansiranje zarada predškolske ustanove 16 miliona iznad nivoa. Gradonačelnik je podsetio da je to jedna od retkih ustanova tog tipa u Srbiji gde nema lista čekanja i obrazložio da je u međuvremenu tražena i dobijena saglasnost ministarstva da se angažuje dodatan broj vaspitačica i da se one finansiraju iz budžeta.

-Suština našeg razmimoilaženja je u tome što smo mi mislili i mislimo da treba da se štedi energija i izoluju stambene zgrade, da deca ne treba da čekaju na red u vrtićima, a da se zdravstvena zaštita sprovodi svuda. Skrenuta nam je pažnja što smo finansirali nabavku protivgradnih raketa i naknade strelcima, a mi smo to morali da uradimo. Tako smo sprečili višemilionsku štetu koja je pretila našim poljoprivrednicima- naveo je on.

On je podsetio da je Šabac pohvaljen od nadležnih državnih organa za štednju u raznim oblastima, kao što je ušteda energije koja se postiže izolacijom zgrada. DRI kaže da način finansiranja nije po pravilu, a upravo šabački model postao je uzor ostalim lokalnim samoupravama.

-Ja sam spreman kao gradonačelnik da se uporedim po poslovanju sa bilo kojom lokalnom samoupravom u Srbiji. Verujem da imamo najbolje politike, da je naša obaveza da štedimo energiju, da imamo učenike koji na vreme stižu u škole, narodnu kuhinju po najnižim cenama i da omogućimo dosutupnu zdravstvenu zaštitu našim sugrađanima- podvukao je Zelenović.

Zamerke su se odnosile i na 89 miliona dinara bez dokumentacije, odnosno bez ugovora koje je Grad trebalo da ima u trenutku revizije sa Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad i JKP „Parking“. Novac je u budžet tih ustanova plasiran u skladu sa zakonom i gradskim odlukama, a revizor je insistirao da to bude u skladu sa ugovorom. Ti ugovori su u 2016. godini urađeni, u skladu sa zakonom i gradskim odlukama i svakom novcu se zna trag, naveo je gradonačelnik.

-Zamereno nam je da smo 42 miliona dinara potrošili ne poštujući Zakon o javnim nabavkama, kada je reč o finansiranju i upravljanju Gradskim bazenom, Narodnoj kuhinji i uslugama reprezentacije. Svi znamo da je Gradski bazen najjeftiniji u Srbiji i bazen kojim se najjetinije upravlja u Srbiji- najmanje ima zaposlenih i najmanje troši energije u Srbiji. Nismo sproveli postupak javne nabavke ali smo sproveli postupak javnog oglašavanja i traženja partnera po zakonu o javnoj svojini. Revizija je smatrala da smo morali primeniti drugi propis i sada smo u toj fazi postupka. Poštujemo DRI, kao što poštujemo sve institucije- podvukao je on.

Direktor Direkcije za puteve, koja je u skladu sa zakonskim propisima, ranije ugašena i sada funkcioniše u sastavu Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem, Miodrag Filipović, rekao da je to preduzeće radilo u interesu građana, da je novac trošen u skladu sa Zakonom o javnim konkursima i tenderima, gde su  dobijane cene usklađene sa cenovnikom Puteva Srbije, koje su niže i do 30 posto od tog cenovnika. Prema njegovim rečima, najboji dokaz za to je asfaltiranje 200 kilometara nekategorisanih puteva uz učešće građana mesnih zajednica

Nekadašnji direktor JP za upravljanje građevinskim zemljištem Vladimir Nedeljković rekao je da je najbolji dokaz za transparentno poslovanje tog preduzeća što je tokom 2015.godine sprovedeno 48 javnih nabavki u otvorenom postupku, što je najtransparentniji mogući vid javnih nabavki, koji sigurno dovodi najboljeg izvođača po najnižim i najpovoljnijim cenama. Zamerke revizora ovom preduzeću bile su greške proceduralne prirode i različita tumačenja propisa.

D.Dimitrijević

 

 

Facebook komentari

Leave A Reply