Genocid nad Romima u Drugom svetskom ratu: istorija i sećanje

0

Predavanje: dr Milovan Pisari, Centar za primenjenu istoriju

Tokom Drugog svetskog rata nacisti i njihovi saveznici izvršili su genocid nad romskim stanovništvom. U Trećem Rajhu ubijeni su u logorima smrti; u Rumuniji su masovno deportovani u istočne krajeve zemlje i tu umirali od gladi; u NDH su brutalno ubijeni u logoru smrti u Jasenovcu; u Srbiji pod nemačkom okupacijom, mnogi su ubijeni u masovnim streljanjima.

Tokom izlaganja govoriće se o stradanju Roma u Drugom svetskom ratu kao i o različitim oblicima sećanja koji danas postoje u Srbiji i drugim evropskim zemljama.

Dr Milovan Pisari (Pisarri) je međunarodni priznat stručnjak o istoriji pokreta otpora u Evropi tokom Drugog svetskog rata, genocidu nad Romima i Holokaustu. Izgradio je uspešnu nezavisnu karijeru u Srbiji, počevši kao saradnik na raznim projektima, i kasnije, od 2014. godine, u okviru Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu, nevladine organizacije iz Beograda čiji je i sam ko-osnivač. Tokom ovog perioda, razvio je veštine u upravljanju projekata (5 međunarodnih projekata sa partnerima iz Italije, Hrvatske, Švedske, Nemačke, Holandije), kao predavač (20 predavanja po pozivu održanih tokom 2017. i 2018. godine u Berlinu, Beču, Dablinu, Amsterdamu, Sarajevu, Rijeci, Rimu, Trstu i drugde; dr. Milovan Pisarri je takođe stalni predavač na seminarima za nastavnike sa zapadnog Balkana organizovanim od strane Memoriala de la Šoa iz Pariza u Nišu, Skoplju, Beogradu, Sarajevu), i u komunikaciji i diseminaciji rezultata svog rada (tokom poslednje dve godine bio je gost na televizijskim i radio emisijama ili je dao intervjue štampanim medijima više od 20 puta). Nedavno je objavio prvu knjigu o stradanju Roma u Srbiji – Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta (2014), monografiju na italijanskom jeziku o zločinima nad civilima u Srbiji tokom Prvog svetskog rata – Guerra e crimini contro la popolazione civile in Serbia tra il 1914 e il 1918, kao i više naučnih članaka u domaćim i stranim časopisima. Bio je član naučnog odbora tri međunarodne konferencije o Prvom svetskom ratu organizovane od strane Arhiva Vojvodine; bio je član radne grupe o Holokaustu obrazovane od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Trenutno učestvuje u dva međunarodna projekta: Transnational Resistance 19361948 (Univerzitet u Oksfordu), Producers, Consumers and Consequences of Forced Labour Serbia 19411944 (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu). U svom radu, smatra da je suočavanje s prošlošću ključan proces u borbi protiv rasizma, netolerancije, i za izgradnju kulture mira. Godine 2018. bio je koosnivač Centra za primenjenu istoriju, koji se bavi istorijom Balkana u XX veku.

Facebook komentari

Leave A Reply