Đorđe Vuletić, Savet mladih socijalista i član Izbornog štaba

1

Socijalističkoj partiji Srbije sam pristupio jer verujem da je to partija sa istorijom i idejom, partija koja je prošla mnogo teških trenutaka i uspela da opstane, partija koja traje i koja će trajati, partija koja se zalaže za socijalnu pravdu i ravnopravnost.

U predizbornoj kampanji sve političke opcije zagovaraju koncept koji podrazumeva „dati šansu mladima“, a ja se pitam ko ju je do sada oduzimao.

Siguran sam da mladi ljudi ne bi imali želju da napuste zemlju, tražeći pomenutu šansu za sigurniji i kvalitetniji život, da im je takva prilika pružena u sredini gde su rođeni, gde su rasli, školovali se i gde je najprirodnije da nastave svoj životni put. U takvoj situaciji u Nemačku, Ameriku, Kanadu i druge lepe zemlje Evrope i sveta poželeli bi da odu isključivo turistički.

Istovremeno, mnogo ljudi koji su otišli, a neke od njih lično poznajem, prinuđeni su da rade poslove koji nisu adekvatni njihovoj stručnoj spremi i obrazovnim profilima, a oni koji su najbolji kadar, u čije školovanje je uložila naša država, u prilici su da  svojim znanjem i radom doprinose razvoju nekih drugih sredina, u nekim drugim državama.

Angažovanjem i radom u Socijalističkoj partiji Srbije, želeo bih da doprinesem da se Program koji obuhvata sve segmente značajne za unapređenje kvaliteta života, naročito  na lokalnom nivou, realizuje u što većoj meri, a na zadovoljstvo svih naših građana, posebno onog dela populacije kojoj pripadam.

Facebook komentari

Discussion1 Comment

  1. Partiji si pristupio zato što je u kući došao red da neko drugi krade. Mama Marica je završila svoje u predškolskoj ustanovi, pokrala sve što je mogla i podigla kuću na sprat. Sada je vreme da podmladak iz kuće nastavi sa lopovlukom. Ako si isti kao mama, onda teško ovom društvu u kom si ti predstavnik bilo koje stranke. A poznato je da iver ne pada daleko od klade- prema tome…

Leave A Reply