ANKETA: ODGOVORI

0

Ko treba da odlučuje o načinu trošenju novca od poreza na imovinu, građani ili političari? I zašto?

Milorad Makević

Šabac je prvi grad u Srbiji koji po uzoru na danski model promoviše tu ideju. Podržavam tu odluku, jer smatram da je odlična, u korist svih građana i, što je najvažnije, nema veze s politikom. To znači da se o tim sredstvima neće odlučivati ni u Šapcu, ni u Beogradu, već u njihovom selu i njihovoj mesnoj zajednici. Jedini problem može predstavljati efikasnost državne i gradske administracije, jer Republika kasni pri povraćaju sredstava Gradu, a Grad onda posledično kasni pri povraćaju tih sredstava mesnim zajednicama, iako ovde nije reč o celom iznosu, već o delu prihoda koji se ostvaruje od poreza na imovinu. Verujem da će vremenom ta ideja zaživeti, samo treba raditi na tome da se ona razvija i promoviše. Svi građani koji budu učestvovali u tom procesu će odlučivati o prioritetima, jer oni najbolje znaju šta im je potrebno.

„Podrinske“ pozivaju sve građana Šapca da se uključe u ovu anketu i svojim mišljenjem doprinesu da Šabac bude još lepši i bolji.

Vaša mišljenja, predloge i sugestije možete poslati na E-mail: info@podrinske.com.

Ivana G.N.

To je jedina pravedna odluka. Građani znaju tačno koji im je iznos na raspolaganju, sami odlučuju o njegovom trošenju i to na vidljiv i dostupan način. To je mnogo transparentniji i pravedniji put, nego da sumnjaju kako su ta sredstva potrošena i da tim novcem raspolaže i o njemu odlučuje neko drugi umesto njih. Odlučivanje političara o tom novcu može da dovede do rešenja koja nemaju stvarnu podršku ljudi koji stanuju u tim sredinama, bez mogućnosti da građani na to utiču.

 

Milica Rakić

Saglasna sam sa gradskom odlukom da se sredstva od uplate poreza na imovinu vrate u budžete mesnih zajednica. Građani treba da odluče na koji način će se trošiti taj novac, a ne političari. Sami meštani mogu u seoskim, ali i u gradskim područjima, da znaju tačno šta im je potrebno više nego političari koji su tu na neki način u prolazu. To je posebno značajno za seoske mesne zajednice, gde su meštani u mogućnosti da jasno odrede svoje prioritete i tako poboljšaju uslove života u mestu u kome žive.

 

Marija Dimitrijević

Građani treba da odlučuju o novcu od poreza na imovinu, zato što je reč o novcu koji oni plaćaju za izmirenje redovnih poreskih obaveza. Građani najbolje znaju kako treba da se troši taj novac i šta je potrebno da se uradi u njihovoj mesnoj zajednici, bilo da je reč o gradskim, prigradskim ili seoskim sredinama. Smatram da je u tom smislu gradska odluka dobra, tim pre što će benefite njenog sprovođenja osetiti svi građani koji odluče da u tom procesu učestvuju, jer će videti da je njihov glas važan i da može da donese promenu.

 

Milica Jovanović:

Uključivanje u proces neposrednog odlučivanja o pitanjima koja su važna za sredinu u kojoj živimo je jedini način da utičemo na poboljšanje infrastrukture našeg najbližeg okruženja. Smatram da je ova odluka dodatna motivacija da građani redovno izmiruju svoje poreske obaveze, budući da im je time jasno predočeno da će na taj način imati više novca na raspolaganju i samim tim mogućnost da iznesu svoje predloge i glasaju za njihovu realizaciju.

 

Borisav Geratović

Podržavam tu gradsku odluku i već sam učestvovao u neposrednom izjašnjavanju u svojoj mesnoj zajednici u Drenovcu. Izjasnili smo se za rekonstrukciju izdvojenog odeljenja Osnovne škole „Nata Jeličić“, koja je u toku i uređenje atarskih puteva. Tu spadaju i pomoć crkvi, održavanje seoskog groblja i radovi na fudbalskom terenu i svlačionici fudbalskog kluba. Smatram da to i jeste interes sela, jer nam škola i dobra infrastruktura, uključujući puteve sa rasvetom, mogu motivisati mlade ljude da ostanu da žive u svom mestu.

 

Jasmina Š.

Mislim da građani treba da odlučuju o načinu trošenja novca od poreza na imovinu, zato što je to novac koji su oni uplatili i treba da ga ulože u ono što im je najpotrebnije.

 

Ivana Š.

Smatram da građani treba da odlučuju o novcu od poreza na imovinu, jer oni najbolje znaju sa kojim problemima se svakodnevno suočavaju.

 

 

Facebook komentari

Leave A Reply