ZLONAMERNI NOVINSKI NASLOVI – ODRAZ NEPROFESIONALIZMA

0

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GRADA ŠAPCA

 Grad Šabac je reagovao na zlonameran i neistinit naslov u listu Politika – „Šapcu prete privremene mere”. Uredništvo Politike upoznato je sa netačnim informacijama na osnovu kojih autorka teksta M. Eraković konstruiše neistine i čitaoce dovodi u zabludu.

 Podsećamo da privremene mere mogu biti uvedene samo u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, ako skupština ne zaseda duže od tri meseca, ako ne izabere gradonačelnika i gradsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja skupštine ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke, i u slučaju da se ne donese budžet u roku utvrđenom zakonom.

To znači da budžetska inspekcija nema ovlašćenje da predloži privremene mere, što autorka teksta navodi kao mogućnost, a kao činjenicu plasira u naslov. Zato procenjujemo da je naslov „Šapcu prete privremene mere“ zlonameran, a tvrdimo – neistinit, utoliko pre što grad Šabac nije upoznat sa postojanjem bilo kakvog nalaza ove institucije koji se odnosi na Grad. Takođe je nejasno kako je novinarka došla do saznanja o radu budžetske inspekcije koja nije završila svoj posao.

Ovo je još jedan primer neodgovornosti za javnu reč. Grad Šabac se, nasuprot tome, zalaže i promoviše postupanje u skladu sa istinom i profesijom.

Facebook komentari

Leave A Reply