U GRADSKOJ ORGANIZACIJI INVALIDA RADA U 2016.

0

Aktivnosti u kontinuitetu

 

Svaka godina u Gradskoj organizaciji invalida rada obiluje novim aktivnostima i na iskustvima iz prethodne godine ih kvalitetnije osmišljava a sve zahvaljujući poverenju koje joj članovi-ce invalida rada, korisnici invalidskih penzija porodični i određen broj korisnika starosnih penzija naročito oni sa najnižim penzijama ukazuju.

U 2015. godini iz široke lepeze svakodnevnih aktivnosti mogu se izdvojiti prioriteti.

– Socijalna briga za one koji su najugroženiji skromna je i simbolična, ali je u stalnom usponu. Dobrom komunikacijom sa službama društvene delatnosti grada kroz apliciranje kroz namenske projekte obezbeđujemo određena sredstava za ogrev, lekove i kvalitetan uskršnji ručak. Kroz našeg predstavnika u lokalnoj skupštini prisutno je stalno informisanje o teškoj materijalnoj situaciji mnogih naših članova, o potrebi planiranja sredstava u budžetu za organizacije i udruženja sa živim potrebama i problemima koji nisu okupljni zbog hobija. Od 3.800 invalidskih penzionera u Šapcu oko 60% prima penziju u visini od 15.000 – 18.000 dinara a populacija korisnika 50% od ivalidske penzije prima iznos od 5.920-8.000 dinara. Kroz Socijalni savet, Savet za rodnu ravnopravnost pokrećemo pitanja prevoza soc.ugroženih lica i penzionera. Uskoro bi trebalo da prvi iskorak po tom pitanju bude u realizaciji. Aktivnosti oko realizacije obezbeđenog parking mesta za sve osobe sa invaliditetom preko 60% invalidnosti su redovne aktivnosti.

Za penzionere do 65 godina uz ličnu kartu i ček od penzije, a penzionere preko 65 godina samo uz ličnu kartu pomažemo u obezbeđivanju besplatnog korišćenja bazena. U 2015. godini preko 80 naših članova koristilo je oporavak i odmor na Zlatiboru, Soko banji, Vranjačkoj banji sa popustom uz vaučer, uz naše aktivnosti.

Sadržajna druženja izlete širom Srbije, Drvengradu i Kamengradu upriličenom posetom kod divnog Kuste, obezbeđenim kustosima muzeja galerija čine naše izlete nezaboravnim.

Ono što našu organizaciju posebno karakteriše je negovanje osećanja pripadnosti kroz različite radionice, kreativne, sportsko-rekreativne omogućeno je kvalitetno druženje. Zahvaljujući mesnoj zajednici Žika Popović, Kamenjak, Donji Šor, a zbog uskraćenog prava korišćenja zajednički dobijenog prostora sve aktivnosti se u njima odvijaju. U našoj organizaciji nema opterećenja političkom pripadnosti, mi smo apolitična organizacija socijalno-humanitarna, i stav SIR-a Srbije, tako i našeg Izvršnog odbora je očekivana podrška vlasti, na lokalnom i tako i na republičkom nivou.

U 2015. godini za članove G.O.I.R-a Šabac obezbedili smo odrećene količine ogrevnog drveta i svih vrsta uglja. Zahvaljujući korektnoj saradnji sa Boranjom i rudnicima Kostolcem i Kolubarom svi problemi sa kašnjenjem tendera prevaziđeni su, a pomoć od strane „Beli prom“ i isporučenim alternativnim vrstama uglja sve količine smo na vreme isporučili.

Veliki problem invalida rada je nezaposlenost, bitno narušeno zdravstveno stanje, ugašeni aktivi invalida rada, uskraćena osnovna prava. Sve to nalaže aktivnosti u tom pravcu. Do sada kroz projekte preko Nacionalne službe za zapošljavanje i Gradske uprave radno angažovano na 6 i 3 meseca 38 je osoba. Sve su obučene za veštinu tkanja, veza, štrikanja i izradu čipke. Nakon završene obuke neke osobe su se odvažile za samostalan rad, neke se umrežile, a za nekoliko osoba smo posredovali u zapošljvanju kod određenih poslodavaca shodno njihovim radnim sposobnostima.

Zalagaćemo se na nivou lokalne zajednica da se otvori preduzeće proizvodno i uslužno koje će angažovati osobe sa preostalom radnom sposobnošću, samim tim sugerisaćemo i razmatranje i izmene zakona o radu u delu prava rada u određenom procentu u okviru nadoknada 50% ili korisnika invalidskih penzija kako to strana zakonodavstva PIO regulišu, a sve u cilju sprečavanja diskriminacije i ekonomskog osnaživanja onih čija je egzistencija ugrožena. Sigurni smo da grad prepoznaje ove probleme, da je zainteresovan da što veći broj građana-ki ima bolji standard i da će kroz niz projekata na lokalnom republičkom nivou uključujući i nadležne institucije problemi biti ublažavani.

U 2016. godini bićemo još sveobuhvatniji u aktivnostima koje će biti servis članovima-cama u cilju bolje informisanosti nadležnih o potrebama i problemima OSI, organizovanja tribina i konferencija gde će se glas ugroženih shvatiti i u okviru mogućnosti adekvatno reagovati.

Facebook komentari

Leave A Reply