Tagged: predlog Odluke o finansiranju/sufinansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Šapcu u 2017. godini