Situacija pod kontrolom

0

Sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

Nizvodno od reke Save, prema selima Oridskog basena, proglašena je vanredna odbrana od poplava, budući da je reka Sava u utorak u 15 sati dostigla 505 centimentara. Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije koju je sazvao komandant Štaba i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović konstatovano je da je situacija pod kontrolom, te da će se u narednim danima pratiti stanje na vodotokovima prvog i drugog reda na teritoriji grada Šapca.

Vodotokovi drugog reda na teritoriji grada Šapca su u sistemu srednjeg nivoa punjenja korita i nema problema sa izlivanjem. Zona na kojoj je proglašena vanredna odbrana od poplava obuhvata ušće Cerskog obodnog kanala u reku Savu, do Mrđenovca, desnom obaloutvrdom Lađanik, Mrđenovac, do Prova, rejon Orlača. To podrazumeva konstantno dežurstvo i snimanje vodostaja reke Save od strane VP „Sava“.

Jedan od zaključaka sednice je da VP „Sava“, JP „Infrastruktura“ i šabačko odeljenje Sektora za vanredne situacije podnose dnevne izveštaje o stanju na vodotokovima prvog i drugog reda.

-Situacija je pod kontrolom i stanje na vodotokovima se redovno prati. Građani ne treba da birnu ni zbog čega, jer je to redovno stanje u ovom periodu godine i potrebno je samo biti obazriv. Pored redovnog, 24- časovnog praćenja, nema potrebe za vanrednim merama nizvodno od Save. Za petak se predviđa najviši vodostaj, koji će biti blizu 530 centimetara, tako da ćemo na dnevnom nivou pratiti stanje- rekao je komandant Štaba za vanredne situacije.

Kako je objasnio rukovodilac na deonici Šabac- Čevrntija iz VP „Sava“ Aleksandar Vujadinović, uzvodno od Šapca su na snazi redovne mere odbrane od poplava. Sve crpne stanice su u pogonu i održavaju nivo vode u kanalima na projektovanom nivou, tako da za sada nema opasnosti od izlivanja Save, ni od bujičnih vodotokova.

Grad Šabac je za poslednje dve godine očistio 100 kilometara vodotokova drugog reda, zbog čega nema problema sa bujičnim vodama, a ni sa izlivanjem kanala u selima. I dalje je nerešen problem sa deonicom od 5,2 kilometra na Čevrntiji, zbog čega je gradonačelnik u utorak uputio pismo predsedniku Republike, premijerki, nadležnom ministru pojoprivrede, Srbijavodama i VP „Sava“, kako bi se problem sa tim delom nasipa konačno rešio.

D.Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply