SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ZDRAVSTVENOG ODBORA „POBEDE ZA ŠABAC“ POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

0

Zdravstveni odbor POBEDE ZA ŠABAC, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, podseća da su nezaposlenost i nemogućnost ostvarenja Ustavom i zakonom definisanih prava na dostojanstven život i prava na rad, osnovni problemi sa kojima se i dalje suočavaju osobe sa invaliditetom u našoj zemlji. Prema nekim podacima u Srbiji je oko 700 hiljada osoba sa invaliditetom, a oko 70% njih je na ivici siromaštva. Sve ovo ih čini društveno ranjivom grupom, za čiju inkluziju i punu socijalnu integraciju je potrebno celo društvo.
Na donosiocima odluka je da stvore uslove za punu primenu zakona, kao i da obezbede klimu pogodnu za ostvarenje svih zakonom definisanih prava osoba sa invaliditetom. Ako se razvoj i socijalna empatija jednog društva mere odnosom prema ranjivim društvenim grupama, među kojima su i osobe sa invaliditetom, onda njihov položaj i pomenuti podaci, na najbolji način ilustruju učinak celog našeg društva danas. Stoga, Zdravstveni odbor POBEDE ZA ŠABAC apeluje na potrebu za uključenjem svih u pružanje podrške osobama sa invaliditetom, kao i na važnost uklanjanja ne samo arhitektonskih, nego i socijalnih i svih drugih barijera, kao i na potrebu za povećanjem njihove vidljivosti i prisustva u organizacijama i institucijama koje donose i sprovode zakonsku regulativu. Osobe sa invaliditetom nisu osobe sa posebnim potrebama, naprotiv, svi imamo iste potrebe i ista prava. Uspešni smo i jaki onoliko koliko su uspešni i jaki najslabiji među nama!

S poštovanjem,
Dr Jovan Ćirić, predsednik
Zdravstvenog odbora POBEDE ZA ŠABAC

Facebook komentari

Leave A Reply