Saopštenje Nebojše Zelenovića, komandanta Gradskog Štaba za vanredne situacije

0

Prema zaključku Štaba za vanredne situacije koji je juče zasedao u Šapcu, danas su počeli radovi na izdizanju nasipa na Čevrntiji.

S obzirom da do 12 časova nije stiglo mišljenje JVP „Srbijavode“, o potrebi da se postavljaju džakovi sa peskom na desnoj obali Dumače, tamo se džakovi danas neće postavljati.
Nivo Save kod Šapca danas iznosi 515 centimetara, a stanje u Šapcu je stabilno i pod kontrolom. Sve aktivnosti na odbrani od poplava sprovode se isključivo preko Štaba za vanredne situacije i jedino Štab ima nadležnosti da donosi odluke koje se tiču odbrane od poplava.

***

Na jučerašnjem zasedanju Štab za vanredne situacije doneo je zaključke da se počne sa izdizanjem nasipa na Čevrntiji, kao i da se počne sa preventivnim punjenjem 30 hiljada džakova. Pored toga, Štab je zaključio i da se u Prnjavoru organizuje privremeni nasip, u dužini od 4000 metara, u slučaju kada protok vode Drine bude iznad 1500 kubnih metara.

Štab je naložio da se utvrde zemljišne parcele u Mesnoj zajednici Drenovac u svrhu pozajmišta i da se obezbede servisne saobraćajnice sa puta do nasipa, u organizaciji Direkcije za puteve grada Šapca, predstavnika Mesne zajednice Ševarice, Mesne zajednice Drenovac i preduzeća „Jugokop Podrinje“. U cilju podizanja desne obale Dumače, od ušća uzvodno jedan kilometar, u visini od 0,5 metara, napuniće se 7000 džakova sa peskom.

Konstatovano je i da će sve radnje i mere u cilju odbrane od poplava biti preduzete isključivo od strane javnih preduzeća, službi i drugih organizacija, u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava, bez angažovanja građana.

Facebook komentari

Leave A Reply