Prihvaćen Predlog plana detaljne regulacije „Savapark“

0

Članovi Gradskog veća grada Šapca na današnjoj sednici utvrdili su predlog odluka i upoznali se sa dnevnim redom 12. sednice Skupštine grada.

Prihvaćen je Predlog plana detaljne regulacije „Savapark“ u Šapcu, kao i Predlog odluke o davanju na korišćenje i upravljanje postrojenja za preradu otpadnih voda Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod Šabac“.

Usvojen je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata, a Gradsko veće podržalo je i Program rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada Šapca za 2017. godinu.

Prihvaćeni su predlozi rešenja o imenovanju Komisije za dodelu Aprilske nagrade grada Šapca i Upravnog odbora Fondacije „Stanislav Vinaver“.

 

Facebook komentari

Leave A Reply