Poverenici pokažite se na delu a ne na rečima

0

SNS POZIVA UZBUNjIVAČE – SPREČAVANjE KRIMINALA KOJI SE DEŠAVA U ŠAPCU

Veoma me je obradovao poziv građanima od strane čelnika šabačkog povereništva Gradskog odbora Srpske napredne stranke, dr Bobana Birmančevića i Radivoja Mićića da prijave „kriminalne radnje vlasti, koja 20 godina drži Šabac u siromaštvu!?“

„Građani ne treba da se plaše nikog i treba da prijave sve kriminalne radnje i eventualni teror koji su doživeli od nosioca vlasti u Šapcu, jer država će moći da stane iza njih, zaštiti ih i privede pravdi svakog na koga ukažu“ –  kaže se u poruci koju su, na nedavnoj konferenciji za štampu, poslali poverenici SNS-a u Šapcu, dr Boban Birmančević i Radivoj Mićić.

Evo, duboko verujući u reči „Uzbunjivači, slobodno se javljajte“ ove dvojice „uglednih“ članova naše društveno-političke zajednice i visokih funkcionera SNS-a u Šapcu, odlučio sam da postanem „Uzbunjivač“ i skrenem pažnju javnosti i nadležnim organima: Tužilaštvu, policiji za privredni kriminal i odeljenju za borbu protiv korupcije kao i poreskoj upravi na kriminal koji se događa u našem gradu. I nadam se da će država, kako je obećano, stati uz mene.

Naime, u Šapcu se prošle nedelje pojavio nekakav časopis „Tragač“. Već na prvi pogled, ne ulazeći u tačnost i istinitost objavljenih tekstova, jasno je da je izdavanje, štampanje i distribucija ovog časopisa protivzakonio i kažnjivo po više osnova te da mora biti zaplenjen do konačne sudske odluke a izdavači kažnjeni po zakonu.

  1. Korišćenje Grba grada

U Član 7. Statuta grada stoji: Grad ima grb i zastavu. Simboli Grada i način njihovog korišćenja uređuju se posebnom odlukom Skupštine Grada.

U Odluci o zaštiti simbola grada donetoj na sednici Skupštine grada od 9.02.2001. godine a u Članu 10. stoji da sva fizička i pravna lica koja žele da koriste grb grada moraju da pribave saglasnost Skupštine grada.

U Članu 27. i 28. ove Odluke stoji da će se novčano kazniti sva pravna i fizička lica koja stave u promet grb grada suprotno Odluci.

U Članu 29. Odluke stoji da će se učiniocima prekršaje iz Člana 27. i 28. ove Odluke privremeno oduzeti predmeti kojima je izvršen prekršaj do donošenja izvršne odluke nadležnog organa.

Dakle kako postoje osnovane sumnje da je Grb grada zloupotrebljen i stavljen nezakonito u promet pozivam nadležne organe da postupe po zakonu.

 

  1. Impresum

U Zakonu o javnom informisanju i medijima u Član 32. stoji da Izdavač može biti svako fizičko i pravno lice. Pravna i fizička lica, izdavači medija, moraju biti registrovani kod nadležnog organa Republike Srbije za obavljanje delatnosti.

U Članu 34. stoji da u svakom mediju obavezno se objavljuju osnovni podaci o mediju u obliku impresuma, skraćenog impresuma, odnosno identifikacije.

U Član 48. kaže se da Medij mora imati odgovornog urednika.

U Član 135. stoji da: Novčanom kaznom od 50.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje izdaje novine ili pruža usluge radio, odnosno televizijskog programa, a nije registrovano za obavljanje delatnosti (član 32. stav 2).

U Član 136. stoji: Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – izdavač:  1) ako izda medij bez impresuma propisane sadržine ili ako ne objavi impresum na propisan način (čl. 34-36);

Iz svega ovoga može se zaključiti da je izdavač časopisa „Tragač“ nedvosmisleno prekršio Zakon o javnom informisanju i medijima po svim navedenim članovima za šta su predviđene velike novčane kazne.

Ne sankcionisanjem ovih prekršaja biće oštećen i Budžet Republike Srbije.

  1. Štampanje časopisa

Kako na pomenutom časopisu „Tragač“ nema podataka o izdavaču i štampariji kao ni o tiražu a za njega nije urađena ni katalogizacija u Narodnoj biblioteci Srbije postoji osnovana sumnja da je časopis štampan ilegalno i da na njega nije plaćen odgovarajući porez na promet koji je, u ovom slučaju, 20% od štamparskih troškova.

 

  1. Autori tekstova

Svi autori tekstova potpisani su sa inicijalima što znači da ih je problematično, ali ne i moguće, identifikovati a samim tim ni saznati da li su tekstove pisali za određene honorare (što je vrlo verovatno) a ni da li su na te honorare plaćeni porezi i doprinosi.

Iz svega gore navedenog postoji osnovana i dokaziva sumnja da je izdavač časopisa „Tragač“, ili grupa ljudi, počinio, ili počinila, ozbiljne prekršaje čime je oštećen i budžet Republike Srbije a što je kažnjivo po važećim zakonima. Verujem, poštovana gospodo, Birmančeviću i Mićiću, da će te sa praznih reči preći na dela i svojim angažovanjem pomoći da se ove i ovakve kriminalne i protivzakonite radnje u našem gradu više ne dešavaju. Ako mislite da dođete na vlast u gradu u kojem vladaju zakoni a ne kriminal.

Čsasopis “TRAGAČ” u mesnoj zajednici “Donji šor”

Međutim, ako je istina što se u gradu priča a to je da iza ovvog časopisa stojite Vi i vaša stranka, onda ništa.

Ivan Kovačević

Facebook komentari

Leave A Reply