Potpisan ugovor o stručno–naučnoj saradnji

0

Stručno-naučna saradnja Centra za endokrinu hirurgiju iz Beograda i Opšte bolnice Šabac

Prof. dr Ivan Paunović, načelnik Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije i dr Slobodan Popović, v.d. direktora Opšte bolnice „Dr Laza K. Lazarević“ potpisali su danas ugovor o stručno–naučnoj saradnji dve ustanove.

Odredbama ugovora uređuju se odnosi saradnje u zdravstvenoj, naučnoj i obrazovnoj delatnosti iz oblasti endokrine hirurgije. Međusobna saradnja podrazumeva školovanje kadrova Opšte bolnice Šabac u Centru za endokrinu hirurgiju kao i dolazak njihovih renomiranih stručnjaka u našu ustanovu radi primene savremenih hirurških procedura. Takođe, utvrđuje se način sprovođenja dijagnostičkih i konzilijarnih pregleda pacijenata koji se upućuju iz naše ustanove, izvođenje daljih procedura i izbor mesta lečenja, kao i tretman eventualnih postoperativnih komplikacija koje ne mogu biti zbrinute u OB Šabac.

Nosilac aktivnosti ispred Centra za endokrinu hirurgiju KCS i koordinator rada na izvršavanju ugovorenog biće prof. Paunović a ispred šabačke zdravstvene ustanove te poslove obavljaće dr Popović.

Ovaj ugovor, koji nije vremenski ograničen, omogućiće Opštoj bolnici Šabac stalnu naučno-nastavnu bazu za dalje stručno usavršavanje i obezbediće potpunu saradnju između ustanova u rešavanju zdravstvenih problema iz oblasti endokrine hirurgije za pacijente Mačvanskog okruga.

Facebook komentari

Leave A Reply