Pomoć za kupovinu kuća za izbeglice

0

Ljubovija – Nekoliko zbeglica koje borave na području opštine Ljubovija, na koje su došle u vreme raspada Jugoslavije i progonu Srba sa Kosova, koje nemaju stanove ni kuće, a da bi poboljšali uslove stanovanja, opština Ljubovija raspisala je javni poziv za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, i nabavku građevinskog materijala ako je to potrebno za popravku kuće koje kupe. U opštini Ljubovija kažu da je obezbeđen novac za kupovinu dve kuće.

Da konkurišu za pomoć imaju izbeglice koje imaju boravište ili prebivalište na području opštine Ljubovija. Za kupovinu kuće novac u iznosu od 1.150.000 dinara, i za dodatnu pomoć u iznosu od 180.000 dinara po domaćinstvu obezbedio je Komeserijat za izbeglice. Informacije o mogućnosti da konkurišu  za dodelu pomoći mogu se dobiti u opštini Ljubovija.

Tekst i slika Miladin Mališić

Facebook komentari

Leave A Reply