Od septembra novi sistem javnog prevoza u gradu

0

Osnovna ideja da umreži gradska naselja i poveže ih sa centrom

Novi sistem javnog prevoza u gradu počeće da funkcioniše od septembra, a podrazumeva nadogradnju postojećeg, kako bi se učinio funkcionalnijim i lakšim za korišćenje. Osnovna ideja je da umreži gradska naselja i poveže ih sa centrom, budući da su seoska područja i prigradska naselja bolje povezana sa gradom, istaknuto je na predstavljanju projekta organizovanom za medije u subotu, 13. jula. Uz postojeće 81 stajalište, biće uvedeno tridesetak novih.

Pokriveni svi važni objekti u gradu

Tri gradske linije su modifkovane, uvedene su dve nove i još jedna koja vodi do industrijske zone. Karte će biti vremenski organičene, a polasci će biti na svakih 15 minuta.

-Tim ljudi iz JP „Infrastruktura“ u saradnji sa saobraćajnom inspekcijom i drugim gradskim službama uradio je jednu vrstu studije javnog prevoza, koja podrazumeva nadogradnju postojećeg sistema na način da bude funkcionalan. Teritorija grada će biti pokrivena autobusima koji imaju period polazaka na 15 minuta i nikome neće biti potrebno više od jednog presedanja da stigne na bilo koje odredište. Svako stajalište je udaljeno maksimalno 300 metara od bilo kog stambenog objekta. Nema velikog pešačenja do stanice, pokrili smo što veći broj stanovnika, kao i velike firme, javna preduzeća, škole, groblja, pijace, mesta sa visokom potrebom za dolaskom ljudi- objasnio je arhitekta iz JP „Infrastruktura“ Bojan Alimpić.

Tri postojeće linije su minimalno modifikovane. Linija Štitar- Mišar je uvela polaske na 15 minuta. Linija Jevremovac- Letnjikovac prevoziće i ljude sa Trkališta, dela Živinarnika, do škole „Jevrem Obrenović“. Treća, Kasarske livade- Pocerski Pričinović, takođe je minimalno izmenjena. Dve nove linije pokriće delove grada koji do sada nisu bili obuhvaćeni. Jedna ide sa naselja Triangla, kroz Kamičak, centar, dolazi do bolnice, Autobuske stanice, ide na Letnjikovac i do groblja. Druga ide od Kapitol parka, preko Čavića, Južne Karoline, do bolnice, centra, ka gradskom bazenu i prvoj kapiji „Zorke“.

Centralno mesto susretanja Saborna crkva

Sva autobuska stajališta biće bolje obeležena, a na centralnom, kod Saborne crkve Svetih apostola Petra i Pavla u centru grada, ukrštaće se tri glavne gradske linije i odatle će biti moguće presedanje, kako bi se stiglo do željene destinacije. Mesta ukrštanja gradskog i prigradskog saobraćaja su početak Mačvanske ulice, Katolička crkva i Medicinska škola, Pocerska ulica, Autobuska stanica, kao i Dom zdravlja i bolnica.

Ceo sistem javnog prevoza deo je šireg projekta koji treba da ponudi rešenja za celokupan saobraćaj u gradu. Reč je o planu održive urbane mobilnosti koji Grad Šabac razvija uz ekspertsku, tehničku i finansijsku podršku Stalne konferencije gradova i opština.

-To je veliki projekat u kome kao dva pilot grada učestvuju Šabac i Pirot. Cilj je da do marta 2020. godine imamo urađen plan održive urbane mobilnosti. U pitanju je savremena verzija nekadašnje saobraćajne studije i ona će analizirati i uticaj prigradskog područja na sve vrste transporta- kretanje pešaka, biciklista, sve vidove motorizovanog kretanja i u okviru toga javni prevoz. Da ne bismo čekali kraj te studije, čiji je proces izrade uslovljen  ugovorom sa Stalnom konferencijom, a javni prevoz je prepoznat kao najveći nedostatak ovog grada i nešto što je građanima najpotrebnije, znatno pre izrade plana održive mobilnosti krenuli smo u izradu studije u vezi sa javnim prevozom- istakla je arhitekta Ksenija Lukić iz JP „Infrastruktura“.

Autobuska stajališta će biti unificirana sa tablama na kojima će se jasno videti red vožnje i obaveštenja koja linije tuda prolaze, kao i koje su mogućnosti ukrštanja. Red vožnje biće prilagođen radnim satima i školskim časovima. Tender za javni prevoz biće raspisan tokom leta.

D.Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply