NE REHABILITACIJI

0

Grupa „Ne rehabilitaciji“ i antifašistički opredeljeni građani i građanke Šapca održaće „Čas istorije: Okupatorski i kolaboracionistički teror u Šapcu i okolini tokom Drugog svetskog rata“. U petak 26. februara, počevši od 11 sati, grupa će obići mesta stradanja žrtava fašizma tokom Drugog svetskog rata, uz stručno vođenje istoričarke Sanje Petrović Todosijević.

 

Ključne tačke ovog časa istorije biće: naselje „Benska bara“, gde su Nemci tokom 29. i 30. septembra 1941. godine streljali preko 1100 mačvanskih seljaka; Šabačka tvrđava na Savi u okviru koje se nalazio Šabački logor (1941-1944), posle Banjičkog, Logora na Sajmištu, i Logora na Crvenom krstu u Nišu, jedan od najvećih koncentracionih logora u okviru nemačke okupacione zone u Srbiji; Klenak i šuma Šicara u kojoj su Nemci streljali oko 1200 ljudi, a među žrtvama na ovom mestu streljana je i Narodni heroj Vera Blagojević; selo Jarak, ishodište „Krvavog marša“ u koji je krajem septembra meseca 1941. naterano više hiljada Šapčana; selo Zasavica, gde je streljano 805 Jevreja i Roma koji su prethodno izvedeni iz Logora na Savi u Šapcu.

U danima kada se neretko opravdavaju i čak pravno rehabilituju saradnici okupatora, a relativizuje oslobodilačka uloga partizanskog pokreta, grupa „Ne rehabilitaciji“ i antifašisti Šapca ovim časom istorije simbolički žele da podsete javnost ko je sistematski sprovodio teror i vršio zločine nad narodom u Šapcu, Mačvi, Sremu i celoj našoj zemlji u periodu 1941-45, ko mu je u tome na različite načine pomagao ili to pasivno posmatrao, a ko je teroru i zločinima stao na put.

Facebook komentari

Leave A Reply