Možemo li i mi da postanemo Švajcarska

0

Da Šabac postane još lepši

Odluka gradske vlasti da se novac od poreza na imovinu troši isključivo na razvoj lokalne sredine i da o tome odlučuju sami građani, kao u Švajcarskoj, izazvao je burne komentare i podeljenost građana. Svakako ova odluka je, slobodno se može reći, istorijska i nestvarna. Međutim, u vremenu u kojem živimo i u kojem su građani „taoci“ loše politike i još gorih političkih lidera teško je i očekivati da „sluđen“ narod može na pravi način da shvate koristi od svega toga. Ipak, hrabrom odlukom, Gradske uprave i gradonačelnika Nebojše Zelenovića, kojom se omogućava da se građani direktno mogu izjašnjavati o svojim potrebama pokrenuta je „mala grudvica“ koja se zakotrljala sa „visoke planine“ i koja će vremenom biti sve veća i veća… Dok, jednog dana, od te grudvice ne nastane „lavina“ koja će učiniti da Šabac postane još lepši grad sličan gradovima kao, recimo, u Švajcarskoj.

Potrebno je vreme i hrabrost

U zemlji kakva je Srbija teško je očekivati da se bilo šta može uraditi što bi doprinelo opštem a ne ličnom interesu. Bar ne u kratkom vremenskom roku. I sa mentalitetom kakav je naš. Neobrazovan narod okrenut prošlosti patološki je, oduvek, voleo „jake vođe“ i bio spreman da za njih da sve što ima. I porodicu i život. Naučen da živi sa pretpostavkom da o njemu, narodu, mora i treba da brine neko „odozgo“ izgubio je čast, osećanje, ljubav i, što je najgore, razum. A sa takvim narodom lako je manipulisati. Decenijama… Zato i ne čudi što dobre ideje retko prolaze. Vladajuća „manjina“ obesmislila je sve što je stigla. I što joj nije u interesu. U strahu od političkih štetočina „većina“ se povlači, ne izlazi na izbore i tone… Sve dublje. Ne shvatajući da je snaga u njima. Dobar primer za to je i odluka da odlučuju o svom novcu. Da pokažu da mogu. Da je Šabac Evropa. Švajcarska…

A u Švajcarskoj…

Ono što je manje poznato široj javnosti je to da je neposredno narodno odlučivanje u Švajcarskoj svakodnevna pojava koja je duboko usađena u mentalitet ljudi. U Švajcarskoj se naime nekoliko puta godišnje sprovodi veći broj referenduma na opštinskom, kantonalnom i nacionalnom nivou pokrenutih na inicijativu zaintresovanih grupa građana, Na osnovu uporedne studije sprovedene 2002. godine u 32 Evropske zemlje, Švajcarska se smatra avangardnom zemljom sa širokim spektrom mehanizama za neposredno učestvovanje građana i građanki Švajcarske u procesima predlaganja i odlučivanja što je jedan od glavnih razloga velikog stepena zadovoljstva građana i uređenosti države i društva. U Švajcarskoj na taj način građani kontrolišu rad parlamenta i javne administracije ne dopuštajući političarima da samo zarad interesa kapitala i svog ličnog, donose loše odluke po društvo. Tako je Ustavni referendum  utvrđen kao obavezan još sredinom XIX veka (1848. god) kada je za svaku promenu Ustava uvedena obaveza njegovog raspisivanja.

Finansijski referendum

U kantonima i opštinama, švajcarski građani i građanke raspolažu još dalekosežnim pravima učešća u direktnoj demokratiji: na tom nivou, pored zakonske inicijative, postoji i finansijski referendum, što će reći da su odluke o trošenju novca od određene sume u većini kantona podređene obligatornom, dakle obaveznom, referendumu, dok se u ostalim kantonima podložne fakultativnom referendumu. Na taj način glasači i glasačice u Švajcarskoj mogu da učestvuju u odlučivanju o brojnim javnim infrastrukturnim rešenjima, javnim građevinskim planovima ili finansiranju škola i bolnica, a ne da se prepuštaju samovolji političara. Tako su široke javne diskusije koje predhode donošenju odluka od opšteg interesa deo svakodnevice, a uloga političara je svedena na sprovođenje volje građana.

Grad Šabac zahvata severni deo na severoistoku Srbije. Geografski položaj grada je veoma povoljan jer se nalazi na važnim saobraćajnim pravcima: drumskim, železničkim i rečnim, i u blizini je velikih gradova Beograda i Novog Sada.

Prostire se na površini od 795 km2 i ima 122.320 stanovnika. U gradu, sa prigradskim naseljima, živi oko 70.000 stanovnika. Osnovni privredni potencijali su kvalitetno zemljište pogodno za sve vrste poljoprivredne proizvodnje, a vode reka Save i Drine pogoduju razvoju brojnih privrednih grana; industrije, vodoprivrede, poljoprivrede, rečnog saobraćaja i turizma. Grad Šabac je oduvek bio kulturni centar Podrinja i šireg područja.

Pedala za gas

Narodna inicijativa ne polazi od parlamenta ili vlade, već od građana i građanki. Stoga se ona može označiti kao podsticajni elemenat ili „pedala za gas“ kada je reč o neposrednoj demokratiji u Švajcarskoj. Ustavom Srbije sprovođenje narodnih inicijativa je namerno otežano brojnim administrativnim preprekama, kratkim rokovima (do 7 dana), neophodnošću prihvatanja predloga narodne inicijative od strane političara u parlamenu i potrebe za velikim finansijskim i organizacionim resursima. Da bi se stvorilo stvarno demokratsko društvo u kome građani neposredno odlučuju i pokreću promene uz pomoć narodnih inicijativa potrebno je izvršiti promenu člana 107 Ustava i oduzeti moć parlamentu da odlučuje o usvajanju predloga za referendum.  Neposredno narodno odlučivanje se može dodatno olakšati uvođenjem stalnih referendumskih mesta u mesnim zajednicama i opštinama i obavezom obaveštavanja javnosti putem medija o pokrenutim narodnim inicijativama.

Podizanje nivoa sreće

Mogućnost građana/ki da posredstvom građanske inicijative zahtevaju raspisivanje referenduma utiče na nivo sreće građana Švajcarske i to na nekoliko načina. Sa jedne strane, direktan uticaj na odluke utiče na stvaranje zakona i mera koje odražavaju želje građana/ki. Sa druge strane, sama mogućnost učešća je izvor zadovoljstva.  Zato su švajcarci jedna od najsrećnijih nacija na svetu, a Švajcarska jedan najuređenijih država na svetu, država sa odličnim zdravstvenim sistemom uz porez na dohodak od samo 11,5 %, sa jednim od najboljih sistema obrazovanja, gde je 99% ekonomije bazirano na malim i srednjim preduzećima i gde se ulaže u talente i inovacije.

Facebook komentari

Leave A Reply