MIŠLJENJE GRAĐANA

1

Milan Nikolić

Najpravednije je da se oni koji plaćaju porez na imovinu, u ovom slučaju građani, pitaju i odlučuju gde će se taj novac i utrošiti. Jer ko bolje od njih može znati kakve su potebe i problemi u sredinama u kojima žive i i logično je da se od njih i zatraži odgovor na pitanje koji projekti ili ideje da se finansiraju. Sa druge strane, političari odn gradske vlasti treba da obezbede mehanizme na koji način bi građani, odn poreski obveznici mogli da svoje ideje i probleme predstave, kao i da predlože njihovo rešenje ili realizaciju. U ovu svrhu je potrebno građanima na uslugu staviti celokupnu gradsku administraciju sa svim komunalnim službama … I jako važno je pored ovoga obezbediti i transparetnost pre svega o količini novca, kojima građani mogu raspolagati kao i transparentnost prilikom tošenja istog. Grad Šabac je prošlogodišnjim referendumom napravio veliki iskorak u odnosu na druge gradove i opštine po pitanju trošenja poreskog novca. Usmerili smo novac ka onima kojima on i jeste najpotrebniji, mada još uvek nemamo idealan mehanizam, javljaju se neki tekući problemi ali svakako postoji prostor za napredovanja i usavršavanje. Važno da se krenulo sa ovim pitanjem, a vremenom će reakcija građana biti pozitivnija a samim tim i mnogo veći njihov aktivizam, što će na kraju i dovesti do kvalitenije i bolje saradnje na relaciji ” građanin – gradska uprava ” ! Što i jeste naš krajnji cilj.

Facebook komentari

Discussion1 Comment

Leave A Reply