Ko će nadoknaditi gubitke?

0

KAKO NAS PLjAČKAJU: JAVNO PREDUZEĆE „SKLONIŠTA“ Beograd (3)

Plate, o kojima sam pisao u prošlom broju, nisu najveći problem ovog javnog preduzeća. Naravno da ja ne bi bio srećniji da ti ljudi, ma na kakav način se tu zaposlili, primaju minimalac i rade po deset sati dnevno bez pauze kao u nekim privatnim firmama ili da nemaju posao ni mogućnost da izdržavaju svoje porodice kao stotine hiljada drugih građana ove naše lepe Srbije. Međuti, formirati Javno preduzeće koje će se, uglavno, baviti izdavanjem „tuđeg“ poslovnog prostora malo je nelogično. Tim pre, ako pogledate finansijske izveštaje koji se, od kada Vladu Republike Srbije čine članovi Srpske napredne stranke, brižljivo objavljuju na veb stranici ovog preduzeća. Kao da nekom prkose.

A u ovim finansijskim izveštajima može se odmah, takoreći na prvi pogled, zapaziti veliki gubitak koji Javno preduzeće Skloništa ostvaruju. Prema izveštaju Revizora gubitak u 2013. godini iznosio je 65.320.264,87 dinara a odložene poreske obaveze 32.838.217.99 dinara što ovom preduzeću stvara ukupni gubitak od 98.158.482,86 dinara. Da dobro ste pročitali! Gubitak je od skora 100 miliona dinara ili 830.000 evra (da vam bude jasnije). Ovaj gubitak se fiskalno pokriva iz zakonskih rezervi i neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

U 2014. godini situacija je još gora. Ostvaren je gubitak od 155.965.912.77 dinara (oko 1.300.000 evra) koji se umanjuje za „odloženi poreski prihod“ od 80.785.362,72 dinara pa gubitak za 2014. godinu iznosi 75.180.550,05 dinara koji se fiskalno pokriva iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

U 2015. godini gubitak postaje, mogao bih slobodno reći, dramatičan – 133.615.551,59 dinara uz odložene poreske rashode od 46.836.509,88 dinara i iznosi rekordnih 180.452.509,88 dinara (ili, znam da se ovako lakše snalazite, 1.500.000 evra – i slovima: milion ipo evra).

I u prošloj, 2016. godini, iskazan je gubitak od 124.389.000,00 dinara i 595.430.000,00 odloženih poreskih rashoda.

E, sad ono što je još gore od svega ovoga. Rukovodstvo ovog „suludog“ Javnog preduzeća u svojim planovima za 2017. godinu predvidelo je da će gubitak u ovoj godini iznositi 142.335.000,00 dinara a odloženi poreski rashodi 998.871.000,00 dinara.

Dakle, predvideli su da će gubitak u ovoj godini biti 2 (dva) miliona evra. MAŠALA!

Verujem da svi Vi koji ste imali ili imate registrovanu bilo kakvu firmu dobro znate šta ovo znači. Ali, pokušaću da ovo poslovanje razjanim onima drugima koji se, verovatno, snebdivaju nad ovim brojevima ili misle da je sve ovo izmišljotina.

Prvo: svi podaci koji su ovde izneseni nalaze se u finansijskim izveštajima Javnog preduzeća Skloništa i mogu se, na njihovom sajtu, proveriti.

Drugo: svako preduzeće koje ostvari gubitak posluje po sistemu da nekom nešto nije platilo, odnosno da nekom duguje novac koji je potrošen za plate, robu i slično. Dugovanje može biti prema dobavljačima, Javnim preduzećema za komunalne usluge ili državi za porez. Ako je preduzeće u gubitku duži vremenski period sasvim je normalno da će neko od poverilaca da mu isključi struju (ako je dug prema EPS-u), isključi telefone (ako je dug prema Telekomu) ili blokira njegov račun ako su dobavljači u pitanju. Ako je dugovanje državi za porez – onda Bože pomozi! I robija može da se zaradi. Blokiranjem računa preduzeće ne može više normalno da funkcioniše i posle nekog određenog vremena ide u stečaj (gasi se) a poverioci se namiruju iz imovine tog preduzeća ili ostaju praznih šaka.

Treće: Kako dakle, verovatno, pitate se i Vi, Javno preduzeće Skloništa i dalje postoji uz gubitak od goga se, za ovih poslednjih pet godina, vrti u glavi. Iz finansijskih izveštaja vidi se da su rashodi prema dobavljačima za ove uslove zanemarljiva pa ostaje da je najveći dug prema državi za neplaćeni porez.

Četvrto: Kako će država od Javnog preduzeća Skloništa, koga je sama osnovala, da naplati dug? Da mu blokira račun i odvede ga u stečaj pa onda da proda našu imovinu, datu ovom preduzeću na korišćenje, ili će se ovi basnoslovni gubici ponovo prebiti preko grbače naroda u vidu dodatnih poreza, taksi ili nekih drugih nameta.

Peto: ako pogledamo strukturu samo nekih zakupaca skloništa koji za zakup izdvajaju, na mesečnom nivou: “Activus“  198,552.00 dinara, Agencija za pr. registre  279,417.00, “Delta real estate“  102,720.00, “EMU“  165,626.00, “Estetika projekt“ 182,718.00, “GSM 3G kompany“ 134,229.00, “Arena No 1“  228,948.00 i onih koji za poslovni prostora plaćaju, na mesečnom nivou: „Banka Poštanska štedionica A.D .“ 774,887.00, „Orion telekom DOO“ 641,321.00, “Beo imper DOO” 684,667.00, “Mozzart DOO” 516,874.00, pa sve ovo pomnožimo sa 12 (meseci) dobićemo iznos za godinu dana od 46.919.148,00 (390.000 evra).

Šesto: Sve ove firme iznos zakupa, koji daju velikom gubitašu – Javnom preduzeću Skloništa, koriste kao poresku olakšicu pa tako država ostaje uskraćena za porez na dobit u iznosu od 58.500 evra godišnje ili 351.000 evra za ovih pet godina. Malo li je !!!? Tu je još i odbitak poreza, ali da ne širimo dalje.

Naravno, treba imati na umu da Javno preduzeće Skloništa izdaju ukupno 276 skloništa, da je u zakupu još 3.739 m2 poslovnog prostora i lokala – ali to je i za mene velika matematika!?

Sedmo: Posle svega ovoga što je izneto u ovom tekstu postavljam pitanje: Kakav je iteres Vade Republike Srbije da jedno ovkao štetno preduzeće postoji?

(nastaviće se)

Facebook komentari

Leave A Reply