Jednaka dostupnost vaspitanja i obrazovanja svoj deci

0

vece 1Članovi Gradskog veća grada Šapca usvojili su danas, 28. Jula, Predlog odluke o dopuni Odluke o mreži Predškolske ustanove „Naše dete“ kojim će se obezbediti jednako pravo i dostupnost vaspitanja i obrazovanja svoj deci na području lokalne samouprave. Dopuna odluke o proširenju mreže podrazumeva potpun obuhvat dece odgovarajućeg uzrasta za pohađanje obaveznog pripremnog predškolskog programa u ustanovi, a u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine u Republici Srbiji. Proširenjem mreže Predškolske ustanove „Naše dete“ uvažavaju se potrebe roditelja i osnivača Ustanove, i odgovorno se reaguje na potrebe sugrađana, uz puno poštovanje prava deteta na vaspitanje i obrazovanje.

Gradsko veće usvojilo je Predlog rešenja o utvrđivanju 20 odsto većeg broja dece u vaspitnim grupama celodnevnog boravka u Predškolskoj ustanovi „Naše dete“ u Šapcu, od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu, u skladu sa kriterijumima koje propisuje ministar. Opravdanost za donošenje Rešenja o povećanju broja dece u vaspitnoj grupi za 20 odsto je se u velikoj zainteresovanosti i potrebi porodica, kao i broju prijavljene dece na konkurs za upis u celodnevni boravak. Govoreći o predlozima, gradonačelnik Nebojša Zelenović je istakao da Grad Šabac ima zadatak da obezbedi uslove i mogućnosti svoj deci da idu u vrtić, bez obzira da li su im roditelji zaposleni. On je naveo da se proširenjem broja dece neće umanjiti kvalitet uslova za boravak, njihovo vaspitanje i obrazovanje, negu, preventivno-zdravstvenu zaštitu i ishranu dece u Predškolskoj ustanovi.

Facebook komentari

Leave A Reply