Hajdučka skupština u Šapcu

0

S A O P Š T E Nj E  Z A  J A V N O S T – Liste ,,Nebojša Zelenović-Šabac je naš”

Današnja hajdučka skupština u Šapcu još jednom je razotkrila laži naprednjačke propagande .  Za građane Šapca važno je da je nesumnjivo potvrđeno sledeće:

  • Potvrđeno da Šabac ima najbolji sistem javnog prevoza u Srbiji.

Gde su dokazi za laž da je grad dao 30 miliona € za kupovinu autobusa?

  • Šabac ima 39.000 domaćinstava, od čega je na vodu priključeno 28.000 i još 3.600 ima mogućnost da se priključi, a na kanalizaciju 24.000 i još 1000 pored kojih je prošla mreža. Znači 80% domaćinstava priključenih na vodovod i 64% na kanalizaciju- više nego u Beogradu.
  • Država je otela gradu 30 miliona € ,a sada kao najavljuje pomoć od 2,5 miliona. Mada to ne stoji u predlogu rebalansa budžeta. Priča se i da je taj iznos namenjen putarima koji su pred izbore asfaltirali po pocerskim selima, a kojima to nije plaćeno, pa će grad morati da ih podmiri.
  • Prikaz strukture gradskih finansija po završnom računu za 2019. godinu – kao u normalnim zemljama:

30% budžeta na kapitalne investicije, samo 17% na plate zaposlenih, 20% više prihoda od poreza na zarade(2 mil.€). Ovo je san svake opštine, ne samo u Srbiji.

  • Šabac ima 1276 zaposlenih, najmanje po glavi stanovnika u Srbiji. Ako se zna da je godišnja zarada jednog zaposlenog 10.000 evra, to znači da je grad Šabac trošio godišnje na plate od 12 do 16 miliona evra manje u odnosu na gradove slične veličine, poput Leskovca sa 2.400 zaposlenih ili Pančeva, sa 2.800 zaposlenih.
  • Šabac je pre pet godina imao 28.500 zaposlenih, a danas ih ima 39.600. U Šapcu je više od 11.000 ljudi našlo posao u firmama i fabrikama koje posluju u fer uslovima u najvećoj industrijskoj zoni u Srbiji.

Šabac je postao zatočenik izborne krađe koju je režim u našem gradu izvršio upotrebljavajući mafiju. Naš slobodarski duh neće biti pobeđen i građani Šapca će pobediti u borbi za normalan život.

INFORMATIVNA SLUŽBA

 ZAJEDNO ZA SRBIJU

Facebook komentari

Leave A Reply