Grad Šabac uštedeo 71,5 milion dinara

0

Zajedničkim javnim nabavkama Grad Šabac je tokom prošle godine uštedeo 71,5 miliona dinara. Sprovedeno je osam javnih nabavki, a preduzeća, ustanove i škole najviše su bili zainteresovani za zajedničke nabavke električne energije, sredstava za održavanje higijene i kancelarijskog materijala.

Grad Šabac, škole, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač, početkom 2015. godine dogovorili su zajedničke javne nabavke električne energije, kancelarijskog materijala, goriva i sredstava za održavanje higijene, kao i usluga: mobilne telefonije, deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, usluga osiguranja i revizije. Ovakva praksa uvedena je radi uštede u gradskom budžetu, racionalizacije poslovanja i efikasnijeg rada lokalne samouprave. Imajući u vidu dosadašnje odlične rezultate, praksa zajedničkih javnih nabavki biće nastavljena i u ovoj godini.

Facebook komentari

Leave A Reply