Ko će u Šapcu glasati ponovo?

0

Izborna mesta na kojima se ponavlja glasanje
Br. 7 – Kamičak 2, upisano 1.578, glasalo 911
Br. 9 – Kamičak 4, upisano 1.687, glasalo 999
Br. 13 – preki šor, 1 upisano 1.582, glasalo 964
Br. 16 – Donji šor, 2 upisano 1.590, glasalo 941
Br. 18 – Donji šor 4, upisano 1.349, glasalo 889
Br. 26 – Jevremova, 2 upisano 2.068, glasalo 1.152
Br. 28 – Šipurske, livade 1, upisano 2.143, glasalo 1.381
Br. 34 – Tabanović, upisano 1.089, glasalo 712
Br. 36 – Ševarice, upisano 895, glasalo 620
Br. 37 – Drenovac 1, upisano 879, glasalo 574
Br. 38 – Drenovac 2, upisano 817, glasalo 626
Br. 39 – Majur 1, upisano 1.609, glasalo 1.014
Br. 41 – Majur 3, upisano 1.369, glasalo 805
Br. 47 – Skrađani, upisano 322, glasalo 203
Br. 49 – Petkovica, upisano 728, glasalo 367
Br. 55 – Lipolist, centar upisano 900, glasalo 570
Br. 56 – Bela Reka, upisano 688, glasalo 424
Br. 59 – Culjković, upisano 469, glasalo 352
Br. 61 – Jelenča, 1 upisano 1.051, glasalo 683
Br. 63 – Mala Vranjska, upisano 638, glasalo 399
Br. 64 – Mišar, upisano 1.738, glasalo 1.130
Br. 65 – Orid, upisano 183, glasalo 111
Br. 72 – Žabar, upisano 419, glasalo 303
Br. 76 – Maovi, upisano 492, glasalo 362
Br. 82 – Pocerski Pričinović 1, upisano 1.774, glasalo 1.137
Br. 86 – Sinošević upisano, 477, glasalo 347
Br. 100 – Donja Rumska, upisano 338, glasalo 211
Uskoro koliko je koja partija osvojila glasova

Facebook komentari

Leave A Reply