Edukativne tribine na temu zelene poljoprivrede u februaru u Štitaru i Prnjavoru

0

Konferencija za novinare Pokreta za Šabac Zelenih Srbije

Edukativne tribine na temu zelene poljoprivrede biće održane u Štitaru 10. i Prnjavoru 11. februara, najavljeno je na konferenciji za novinare Pokreta za Šabac Zelenih Srbije prošlog četvrtka. Kako je istakao predsednik GO Šabac Zelenih Srbije dr Dejan Pavlović, Srbija danas raspolaže jednim resursom koji bi cela Evropa želela da ima, a to je plodno i još uvek relativno nezagađeno zemljište, ali je problem što negativno tretiranje dovodi do sve većeg zagađenja. Master analitičar zaštite životne sredine Danijela Gavrić pojasnila je značaj primene tehnologije kompostiranja za dobijanje kvalitetnog organskog đubriva, dok je proizvođač aronije iz Male Vranjske Željko Dimitrić govorio o višestrukoj koristi organske proizvodnje.

Osiromašenje zemljišta u sadržaju humusa, sve veće korišćenje veštačkih đubriva i hemijskih sredstava, nelegalno gajenje genetički modifikovanih useva i smanjenje stočnog fonda sa posledičnim gotovo potpunim izostankom korišćenja stajskog đubriva, dovode do sve većeg zagađenja zemljišta i poremećaja njegove biološke i biohemijske strukture, upozorio je dr Pavlović.

-Mere koje mogu povratiti narušenu ravnotežu u poljoprivrednom ekosistemu, a u manjem obimu su zaživele na teritoriji Šapca, su kompostiranje i organska poljoprivredna proizvodnja. Značaj kompostiranja je toliki da ćemo mi tražiti od Gradske uprave da se JKP „Stari grad“ Šabac, ukoliko je to potrebno, doregistruje za proizvodnju i promet komposta i da se u ovaj projekat ozbiljno krene. Ponosni smo na usvajanje Deklaracije o organskoj proizvodnji koja je postavila temelje za početak rada Organske pijace u Šapcu i izdvajanje budžetskih sredstava za sertifikaciju organske proizvodnje i nabavku semenskog i sadnog materijala. Očekujem da će sve više poljoprivrednih proizvođača i onih koji to nisu, uz ove podsticajne mere, skupiti hrabrosti da uđu u vode organske proizvodnje- istakao je dr Pavlović.

Grad Šabac prikuplja komunalni otpad sa cele svoje teritorije. Trećina ukupno prikupljenog otpada je zeleni otpad koji ne mora da se odlaže na Regionalnu deponiju „Srem- Mačva“, već može kompostiranjem da se preradi u veoma kvalitetno organsko đubrivo. Grad bi na taj način godišnje štedeo oko 300.000 evra koje plaća za udeponovanje na regionalnoj deponiji, a istovremeno bi dobijao visoko kvalitetno đubrivo koje bi se koristilo u poslovanju JKP „Stari grad“ Šabac.

-Prošle godine smo započeli inovativnu tehnologiju kompostiranja koja je Grad Šabac svrstala među prve gradove u Srbiji koji su započeli iskorišćavanje zelene biomase za dobijanje gotovog produkta, odnosno komposta. Prošlogodišnje istraživanje u Gradskom zelenilu pokazalo je da tehnologija kompostiranja može doneti veoma velike prednosti u pogledu zaštite životne sredine i iskoršićavanja jednog prirodnog obnovljivog resursa za dobijanje komposta, jedinog prirodnog organskog đubriva koje se koristi za prihranjivanje zemljišta, poboljšavanje homogenosti i mikrobiološke strukture zemljišta. Pokušaćemo da održimo prezentacije o prednostima i  važnosti iskorišćavanja komposta u svim prigradskim mesnim zajednicama- navela je Gavrić, dodajući da bi rezultat toga bili zdraviji proizvodi sa poljoprivrednih površina, zdravija hrana i bolje zdravlje našeg stanovništva.

Kako je istakao Dimitrić, koristi organske proizvodnje su višestruke. Organski proizvodi imaju povećan sadržaj hranljivih materija, a u sebi ne sadrže pesticide, teške metale, niti bilo koje druge štetne supstance. Na manjoj površini može da se dobije mnogo veći prinos, zbog veće cene organskih proizvoda i veće potražnje. Misleći o zdravlju svoje porodice, odlučio se za proizvodnju zasnovanu na organskim principima, kojom se bavi od 2013. godine, na površini od 70 ari, u selu Mala Vranjska. Uz najavljene podsticaje Grada, kako je rekao, planira da proizvodnju u budućnosti proširi.

D.Dimitrijević

 

Facebook komentari

Leave A Reply