dr Saša Filipovic, predsednik zdravstvenog odbora SPS i zamenik šefa izbornog štaba

0

Svakodnevno smo svedoci toga da mnogi od nas, bez obzira na to što imaju  redovno uplaćeno zdravstveno osiguranje, zbog gužvi i zakazivanja mesecima unapred, u državnim zdravstvenim ustanovama, usluge lečenja najčeće potraže kod privatnog lekara.

Mišljenje resornog odbora za zdravstvo SPS Šabac je da je reforma zdravstva neophodna iz više razloga, a  ova izmena znatno bi doprinela poboljšanju postojećeg zakona. Realizovala bi se tako što bi privatni lekari i ordinacije, kao i državne ustanove, svoje usluge mogle naplatiti kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao sto to čine apotekarske ustanove, pa se time ne bi dodatno opteretio džep građana.

Tako bi pacijent sa uredno overenom knjžicom mogao da bira ordinaciju i doktora kod koga će se lečiti i koliko će često odlaziti na kontrolne preglede, čime bi se na vreme otkrilo eventualno oboljenje, samim tim smanjila smrtnost populacije. Istovremeno, država bi dobila manje gužve u svojim zdravstvenim ustanovama, imala i manje izdataka kako za repromaterijal, tako i za zarade onih koji ne ostvaruju učinak u zdravstvu. Taj novac bi se mogao preusmeriti na reformu i renoviranje zdravstvenih ustanova i kupovinu medicinske opreme i lekova, čime bi se znatno smanjila mogućnost za korupciju.

Facebook komentari

Leave A Reply