Zašto Šapčani udišu nevidljive čestice smrti

0

PREDIZBORNE AKTIVNOSTI EVROPSKE ZELENE PARTIJE

Kvalitet vazduha u Srbiji, kao i u par susednih zemalja Balkana, je najgori na nivou Evrope. Kocentracije štetnih gasova poreklom iz industrijskih postrojenja i saobraćaja, kao i čađi potekle iz spaljivanja fosilnih goriva su ogromne i dovode do 11.500 prevremenih smrti na godišnjem nivou zbog zagađenja vazduha. Sve javne institucije i privredni subjekti svojim aktivnostima treba da utiču na smanjenje emisije gasova staklene bašte i nevidljivih, ali smrtonosnih PM10 i PM2,5 čestica. Razvoj Nacionalne strategije smanjivanja korišćenja fosilnih goriva, potenciranja upotrebe obnovljivih energetskih izvora, štednje energije i efikasnije kontrole zagađivača je jedan od osnovnih programskih ciljeva Evropske zelene partije.

Šapčani imaju jedan ogroman problem. Već deceniju meteorološka merna stanica u Šapcu ne radi zbog neažurnosti tadašnje gradske vlasti koja nije shvatala značaj merenja PM čestica koje predstavljaju mešavinu čađi, dima i prašine na kojima se nalaze i teški metali i otrovne hemikalije. Ove čestice veličine ispod 10 mikrona se talože u plućnom tkivu i izazivaju hronične bolesti pluća i tumore. A one veličine ispod 2,5 mikrona ulaze i u krvotok i mogu izazvati oboljevanje svake vrste bilo kog organa ili celog organizma u zavisnosti od otrova koje nose na sebi. Osposobljavanje ove meteorološke merne stanice je prva stvar koju će Evropska zelena partija uraditi u Šapcu.

Mi nismo sedeli skrštenih ruku ni do sada i uspeli smo da u saradnji sa građanskom inicijativom ZA ŠABAC BEZ SMOGA i njihovim partnerima instaliramo u Šapcu jednostavne senzore koji mere PM čestice. Očitavanja su pokazala da su obe vrste čestice u pojedinim periodima protekle zime bile prisutne u vazduhu u nekoliko desetina puta većim koncentracijama od dozvoljenih. To je bilo najizraženije u naseljima Čavić i Letnjikovac u kojima ne postoji toplovod, pa se stanovništvo greje na fosilna goriva. Predsednik Evropske zelene partije, dr Dejan Pavlović je kao Zeleni gradski odbornik ukazao na ovu činjenicu i predložio da priključak na gasovod u naseljima kroz koja je prošao bude besplatan kako bi se građani podstakli na odustajanje od upotrebe fosilnih goriva. Gradska Toplana je delimično prihvatila ovaj predlog i smanjila cenu priključka za trećinu. Očekujemo da posle dolazećih lokalnih izbora veći broj Zelenih odbornika donese prevagu i omogući da ovaj priključak bude besplatan. Evropska zelena partija u Šapcu samostalno izlazi na lokalne izbore sa željom da se glas građana koji žele zdravo životno okruženje uvek jasno čuje kada se donose odluke od značaja za životnu sredinu i zdravlje stanovništva.

Dr Dejan Pavlović je već pokretao i druge inicijative za poboljšanje kvaliteta vazduha u Šapcu, među kojima su i predlozi za sprovođenje programa suzbijanja ambrozije, kampanje za sprečavanje spaljivanja prerađenog ulja, starih guma i otpadne plastike tokom grejne sezone i kampanje za sprečavanje spaljivanja žetvenih ostataka. Svi ovi predlozi su u okviru Ekoloških budžetskih smernica za 2019. godinu predati gradonačelniku Šapca u novembru 2018. godine. Ništa od ovoga nije prihvaćeno i realizovano i to u nama budi energiju da se još jače borimo da Šapčani udišu vazduh koji neće imati odlike smoga.

Smog zna biti često prisutan u Šapcu. To je izrodilo građansku inicijativu za poboljšanje kvaliteta vazduha pod nazivom ZA ŠABAC BEZ SMOGA, koja je jasno zahtevala da se obave nezavisna merenja i proveri rad Zavoda za javno zdravlje koji nije uspevao da izmeri prekoračenje emisije zagađujućih supstanci iz fabrike mineralnih đubriva Eliksir ni onda kada se predsednik Upravnog odbora Eliksir grupe Stanko Popović kroz medije izvinjavao Šapčanima zbog prevelikog zagađenja vazduha. Nakon pritiska koji je izvršio i dr Dejan Pavlović kao politički predstavnik ove inicijative lokalna samouprava je finansirala nezavisna merenja. Na osnovu tih rezultata i informacija koje su dali lokalni inspektori kao glavni izvori zagađenja vazduha iz Istočne industrijske zone, koja se naslanja na stambene četvrti grada, označene su kompanije Eliksir, Kemis, Zorka keramika i Aksinta.

PROTEST ZA ŠABAC BEZ SMOGA
PRVO ZAGAĐENJE, PA ONDA IZVINJENJE
SMOG U ZIMSKOM PERIODU

Za to vreme republički inspektori za zaštitu životne sredine su se pravili mrtvi čekajući instrukcije iz Beograda da li da štite građane ili zagađivače. Slična situacija se desila i prilikom požara u magacinu otpadnih materijala kompanije Kemis do čega je dovelo nepridržavanje uslova iz dozvola za rad i kršenje svih mogućih propisa. Samo u prvom izveštaju nadležni inspektor je predložio oduzimanje dozvole za rad, a više instance su ignorisale tu preporuku i zahteve zabrinutih građana Mišara koji deset godina ukazuju na nepravilnosti prilikom izdavanja dozvola za rad ovog preduzeća. Postupak je vođen u smeru zaborava i zadovoljavanja bezočne pohlepe i žeđi za profitom koja ne vodi računa o ljudima, njihovom zdravlju i kvalitetu života. Ovo nas je još više učvrstilo u stavu da su u Srbiji najveći ekološki faktori rizika državna uprava i lokalna samouprava, kako zbog nedostatka kadrova stručnih u oblastima zaštite životne sredine tako i zbog koruptivnog ponašanja. Za Evropsku zelenu partiju takav sistem vrednosti, kome je jedini cilj veliki korporativni profit pojedinaca, predstavlja najvažniji uzrok uništavanja životne sredine, devastiranja prirodnih resursa, pogoršavanja društvenih i ekonomskih odnosa i pogoršavanja kvaliteta života ljudi.

Naša borba za čistiji vazduh će ići u pravcu stvaranja uslova za svakodnevno izveštavanje o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, uspostavljanje nove mreže mernih stanica i nabavku mobilne merne stanice, pojačanje inspekcijskog nadzora nad svim potencijalnim zagađivačima i  proveru ispunjenosti uslova iz svih dozvola koje poseduju, pooštravanje propisa o kvalitetu vazduha i povećanje kazni za zagađivače. Vreme je da se ujedinimo za dobro svih nas. Sve što želimo je da dišemo normalan vazduh. To je opšti interes. Ništa protiv nekoga ili za nekoga, već dobro za sve. I kroz ovaj segment zaštite životne sredine borićemo se za zdrav život i zdravu ekonomiju. Stop trovanju – napred Zeleni.

Facebook komentari

Leave A Reply