Zaključak sa sednice Štaba za vanredne situacije grada Šapca

0

Z A K Lj U Č A K

1. Epidemiološka situacija na teritoriji grada Šapca je nestabilna, imajući u vidu da je od 20.06.2020. godine u gradu Šapcu do sada evidentirano 52 novozaražena lica virusom SARS-CoV-2.

2. Štab za vanredne situacije grada Šapca, u cilju sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji grada Šapca, nalaže nadležnim republičkim i gradskim inspekcijskim službama kontrolu sprovođenja i poštovanja sledećih preporuka i mera Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 i Zavoda za javno zdravlje Šabac:

• Obavezno nošenje zaštitnih maski (tako da maska pokriva nos, usta i bradu) u gradskom i prigradskom javnom prevozu, kao i u svim zatvorenim prostorima sa posebnim naglaskom na pošte, banke, javne institucije, prodavnice, ugostiteljske objekte, frizerske i kozmetičke salone i tržne centre;
• Postavljanje dezobarijere na ulasku u zatvoreni prostor (sunđer ili krpa natopljena dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora u skladu sa upustvom proizvođača), dok u zatvorenom prostoru mora biti dostupan dispenzer, poželjno bezkontaktni, sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola i jasno istaknuto obaveštenje o obavezi dezinfekcije ruku (može i neko da stoji da prska dezinfekciono sredstvo);
• Ograničen broj osoba u zatvorenom prostoru tako da je moguće obezbediti udaljenost od najmanje jednog metra od drugih osoba u svim pravcima sa istaknutim jasnim obaveštenjem o održavanju udaljenosti od drugih od najmanje dva metra;
• Poštovanje fizičkog distanciranja na otvorenom prostoru između lica od minimum jedan metar ili nošenje zaštitnih maski (preko usta, nosa i brade).

3. Ukoliko nadležne republičke i gradske inspekcijske službe prilikom vršenja kontrole sprovođenja i poštovanja preporuka iz tačke 2. ovog Zaključka utvrde nepoštovanje istih, Štab za vanredne situacije grada Šapca će postupiti u skladu sa Obaveštenjem Zavoda za javno zdravlje Šabac broj: 1066/1 od 26.06.2020. godine, a koje glasi: Mišljenja smo da bi trebalo odreagovati i zabraniti okupljanja, kako u zatvorenom tako i na otvorenom, ako se ne poštuju preporuke Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID 19.

Facebook komentari

Leave A Reply