VUČIĆEVA SRBIJA ILI STRANKA IZNAD ZAKONA

0

NARODNA STRANKA, POVERENIŠTVO NARODNE STRANKE BOGATIĆ

             Sledeći politiku VELIKOG vođe i njegovu doslednu i istrajnu borbu za  zaštitu zakonitosti, vladavinu prava i poštovanje institucija, Naprednjaci u opštini Bogatić, rešili su da  svojim primerom daju doprinos očuvanju  zaštiti prava i zakona. Ali, u ovoj mukotrpnoj i nimalo lakoj borbi,  naišli su na mnogobrojne poteškoće.

Da im je borba za očuvanje zakona, idejna vodilja i prioritet nad prioritetima, govore u prilog brojne činjenice. Zapošljavajući proverene partijske kadrove, uglavnom na privremenim i poverenim poslovima, rukovodstvo naprednjaka smatra da ih ne treba obavezivati da svaki dan dolaze na posao. Naravno glupo bi bilo ljudima uskratiti zbog toga i pravo na putne troškove. Ne bi bilo ni fer da odbornici u SGŠ Šabac, koji su iz partijskih zasluga angažovani po raznoraznim ugovorima u opštini Bogatić, moraju da dolaze na posao u Bogatić, a i ne znaju gde se isti nalazi. Tako, npr. to što je neko uhvaćena da provlači evidencionu karticu jednog Šapčanina o prisustvu na poslu i nije neki problem. Činjenica, što ponekad inspektori rada „preteraju“ i kontrolišu pojedina javna preduzeća na teritoriji opštini Bogatić i od prijavljenih 10 radnika na određeno vreme u ustanovi koja ima 3 stalno zaposlena, na poslu zatekne njih 4-oro, nije toliko bitna kada je borba za očuvanje zakona, neprestana.

Uz konsultaciju pravno-ekspertskog tima OO SNS Bogatić, trojno povereništvo SNS-a, predsedniku opštine Bogatić je 15 minuta pre održavanja sednice opštinskog veća opštine Bogatić, podnelo zahtev za dopunom dnevnog reda od koji su najbitnije tačke vezane sa smenu i izbor povereništa u MZ Badovinci i Crna Bara, navodeći da postoji HITNOST za postupanje po istim. Obzirom da predložene dopune dnevnog reda nisu podnete u skladu sa članom 13. Poslovnika o radu opštinskog veća, kao i da je predsednik Opštine jedini ovlašćen da podnese predlog Opštinskom veću za donošenje ovakve Odluke, to iz napred navedenih razloga predložene dopune nisu uvrštene u dnevni red. Nezadovoljni time što je zakon jači od stava partije (i to ne bilo koje, već njihove) članovi Opštinskog veća iz redova SNS (njih 7) nisu se u zakazano vreme pojavili na početku sednice, pa je predsednik opštine u skladu sa članom 12. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bogatić konstatovao da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje i zakazao novi termin održavanja sednice, za 06.11.2018. godine sa početkom u 10,00 časova. I ponovo se ponavlja sličan scenario. Zamenik predsednika opštine predlaže 11 tačaka dnevnog reda, kao dopunu, a među njima i predlog za razrešenje i imenovanje navedenih MZ. Budući da se Poslovnik o radu nije promenio u međuvremenu, to predsednik opštine Bogatić ova 3 predloga nije stavio na Dnevni red. Članovi SNS ovo su iskoristili kao izgovor da glasaju protiv celog dnevnog reda, i na taj način spreče održavanje opštinskog veća. Istoga dana, u  13,25 minuta predsednik Opštine je primio zahtev za HITNO SAZIVANjE SEDNICE Opštinskog veća za dan 06.11.2018. godine sa početkom 13,00 časova!!! I pored brojnih upozorenja da čine brojne prekršaje Statuta i Zakona o lokalnoj samoupravi, Zamenik predsednika Opštine koji obavlja i funkciju zamenika predsednika Opštinskog veća, je sa još 6 članova Veća, dana 06.11.2018. godine sa početkom u 13,00 časova održao sednicu Opštinskog veća, protivno odredbama Statuta i Poslovnika o radu Opštinskog veća. Na održanoj sednici, protivzakonito su usvojene 31. tačke dnevnog reda. U cilju zaštite zakonitosti rada organa opštine Bogatić, predsednik opštine je uputio Ministarstvu državne i lokalne samouprave zahtev za davanje MIŠLjENjA o zakonitosti i legalnosti održane sednice, o punovažnosti predloga odluka, donetih rešenja i zaključaka, kada je evidentno da su grubo prekršeni članovi 3, 6, 7, 9, 10, 15 i 20.  Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bogatić. Odmah nakon  održane nelegalne sednice opštinskog veća, zamenik predsedika opštine, dana 07.11.2018. godine, obratio se dopisom predsedniku opštine informišući ga da on kao funkcioner i njegov zamenik, traži da mu se dostavi službeni pečat kojima bi overio  izuzetno značajne odluke za „normalno funkcionisanje“ lokalne samouprave, pod pretnjom da će u slučaju nedostavljanja pečata, protiv njega preduzeti zakonom propisne mere u cilju utvrđivanja njegove odgovornosti, a sve u cilju sprečavanja  štetnih posledica po lokalnu zajednicu. Obraćajući se ovim dopisom predsedniku opštine, njegov zamenik je govoreći o nastanku štetnih posledica, verovatno mislio na to da ako njegov odbornik u SO, koji je ujedno i radnik pod ugovorom u Turističkoj organizaciji (koji inače ne dolazi na posao a prima platu), a koji je izabran na nezakonitoj sednici opštinskog veća, ne bude HITNO stupio na dužnost, mogu nastati nesagledive posledice!!!!

 

Dana 09.11.2018. godine, Ministarstvo lokalne samouprave, dostavilo je svoje mišljenje broj 011-00-00411/2018-01, kojim je obavestilo predsednika opštine da je sednica koju je zakazao i održao zamenik predsednika opštine nezakonita i suprotna odredbana Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta i Poslovnika o radu opštinskog veća opštine Bogatić, ukazujući na to da je predsednik opštine jedini ovlašćen da zakazuje i predsedava sednicama opštinskog veća, a da u slučaju njegovoe odsutnosti ili sprečenosti, to može učiniti njegov zamenik, što u konkretnom primeru nije slučaj. Takođe, sugeriše se da je sam izbor članova saveta mesnih zajednica nezakonit, da je Odluka o mesnim zajednicama protivustavna i nezakonita i da opštinsko veće nema nikakve ingerencije za postavljanje poverenika u mesnim zajednicama.

Imajući u vidu napred navedeno, predsednik opštine je u okviru svojih zakonskih nadležnosti, doneo rešenja kojim je stavio van snage odluke koje su donete na nezakonito održanoj sednici. Da je zakon svetinja za pripadnike i članove SNS-a, govori i prilog to da su na 30. sednici opštinskog veća koja je održana 13. novembra 2018. godine, glasovima svojih članova, ponovo izglasali nezakonite odluke o razrešenju i postavljenju privremenih organa u mesnim zajednicama Crna Bara i Badovinci !

 

Pozivamo sve građane Mačve da se pruključe Narodnoj stranci, da zajedno gradimo našu opštinu, da branimo svoju izbornu volju, svoje nasleđe, tradiciju, pravo da biramo i budemo birani, da sami odlučujemo o svom novcu i sudbini svojih sela.

Facebook komentari

Leave A Reply